ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ornamentally

AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornamentally-, *ornamentally*, ornamental
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornamentally(adv) อย่างประดับประดา
ornamental(adj) ที่ใช้ประดับ, See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง, Syn. decorative, embellishing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENTALLY AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
ORNAMENTAL AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ, เกี่ยวกับเครื่องประดับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Plants, Ornamentalไม้ประดับ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, it's an ornamental fruit, but you can still eat it if you want to.นั้นมันต่างกัน ตอนนั้นมันยุคปีแปดสิบนะ ทุกคนเสพโคเคนและเต้นดิสโก้ You Are My Everything (2008)
You know, if you're interested in ornamental techniques, this guy is textbook.รู้มั้ยถ้าสนใจเรื่องล่อลวงละก็ หมอนี่เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยม Kingsman: The Secret Service (2014)
Yet I think the ornamental aspect is linked to piety.Und ich glaube, das Ornamentale ist eng mit der Frömmigkeit verbunden. Dark Habits (1983)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
สร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ระบาย(n) ornamental fringe, Example: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง, Thai Definition: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
เก็จ(n) ornamental glass, Thai Definition: แก้วประดับ
ป้านลม(n) gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
สายสร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สร้อย, สร้อยคอ, Example: เราเอาลูกปัดต่างๆ ที่มีอยู่มาร้อยเป็นสายสร้อยเอาไว้ใส่เอง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
หัวเม็ด(n) ornamental knob, Example: คุณกลึงหัวเม็ดได้งดงามจริงๆ, Thai Definition: ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
ปิ่น[pin] (n) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot  FR: épingle à cheveux [ f ]
ระบาย[rabāi] (n) EN: ornamental fringe  FR: frange [ f ] ; liseré [ m ]
สายสร้อย[sāisøi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]
สร้อย[søi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornamental (j) ˌɔːnəmˈɛntl (oo2 n @ m e1 n t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental #3,587 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #14,685 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #15,284 [Add to Longdo]
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea) #19,325 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap #29,378 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade #30,286 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] ornamental gems for belt #52,360 [Add to Longdo]
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] ornamental facing; veneer #55,821 [Add to Longdo]
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs) #62,524 [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄧㄥ ㄕˊ, ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong #110,532 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] ornamental tassel on bridle [Add to Longdo]
饰边[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ, / ] ornamental border [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammeltasse { f }ornamental cup, saucer and plate [Add to Longdo]
Zierpflanze { f } | Zierpflanzen { pl }ornamental plant | ornamental plants [Add to Longdo]
Zierstrauch { m } [ bot. ]ornamental bush [Add to Longdo]
dekorativ; ornamental { adj }ornamental [Add to Longdo]
dekorativ { adv }ornamentally [Add to Longdo]
schmucklosunornamental [Add to Longdo]
schmückend { adj }ornamental [Add to Longdo]
schmückend { adv }ornamentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
エスカッション[esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
パチン;ぱちん[pachin ; pachin] (adv-to, adv) (1) (on-mim) with a click; with a snap; (n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
化粧回し;化粧廻し[けしょうまわし, keshoumawashi] (n) ornamental sumo apron [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana) [Add to Longdo]
観賞植物[かんしょうしょくぶつ, kanshoushokubutsu] (n) ornamental plants [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go) [Add to Longdo]
飾り皿[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate [Add to Longdo]
飾緒[しょくしょ;しょくちょ, shokusho ; shokucho] (n) aiguillette (ornamental braided cord) [Add to Longdo]
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables [Add to Longdo]
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist [Add to Longdo]
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite) [Add to Longdo]
鎮子[ちんし;ちんす;ちんじ, chinshi ; chinsu ; chinji] (n) ornamental weights used to keep curtains and the like from blowing around in the wind [Add to Longdo]
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like [Add to Longdo]
覆輪[ふくりん, fukurin] (n) ornamental border [Add to Longdo]
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers [Add to Longdo]
薬玉;くす玉;クス玉[くすだま(薬玉;くす玉);クスだま(クス玉), kusudama ( kusudama ; kusu tama ); kusu dama ( kusu tama )] (n) (1) ornamental ball-shaped scent bag; (2) decorative paper ball (for festive occasions) [Add to Longdo]
葉牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara) [Add to Longdo]
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species) [Add to Longdo]
矮鶏檜葉;チャボ檜葉[チャボひば;チャボヒバ, chabo hiba ; chabohiba] (n) (uk) (See 檜) Chamaecyparis obtusa var. breviramea (ornamental variety of hinoki cypress) [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever [Add to Longdo]
鴟尾;鵄尾;蚩尾[しび, shibi] (n) ornamental ridge-end tile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  ornamentally \or`na*men"tal*ly\, adv.
     By way of ornament.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ornamentally
      adv 1: in an ornamental, nonfunctional manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top