ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oops

UW1 P S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oops-, *oops*, oop
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
hoopster(ฮูพ'สะเทอะ) n. นักบาสเกตบอล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oops - argh, wrong floor!อุ๊บส์ อ้าห์, ผิดชั้น Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Oops Come with meยินดีกับฉันหน่อย Little Black Dress (2011)
I mean, Oops is freakishly smart,พี่หมายถึง นาย "ลูกหลง" ก็เป็นเด็กฉลาดแปลก ๆ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
There are social workers, legal aid, even oops I trust.มีคนงานสังคม ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแม้โอ๊ะผมเชื่อ. Oldboy (2013)
Oops oh...อุ๊บส์ Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oopsOops, my pen has run out of ink?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ่ย[INT] oops, Syn. อุย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกเจ็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลัง[n.] (køngkamlang) EN: troops ; forces   FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng thahān) EN: transport troops   FR: transporter des troupes
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops   
พล[n.] (phon) EN: forces ; troops ; army   FR: force armée [f]
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākradān) EN: line of troops ; line formation   

CMU English Pronouncing Dictionary
OOPS UW1 P S

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus [Add to Longdo]
フープス[, fu-pusu] (n) {comp} HOOPS! [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops [Add to Longdo]
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OOPS
     Object Oriented Program Support (OOP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OOPS
     Object-Oriented Programming System (OOP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top