ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on land

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on land-, *on land*, on lan
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On land or sea or foamทางบก ทางน้ำ หรือตามฟอง Jaws (1975)
When you stepped on land you couldn't even piss straight in the johnพอขึ้นฝั่งแทบจะยืนปัสสาวะตรงๆไม่เป็น The Legend of 1900 (1998)
Twenty years without ever setting foot on land?20 ปี ไม่เคยเหยียบขึ้นบกเลย The Legend of 1900 (1998)
But I hear he has a little thing about setting foot on landได้ข่าวว่าเขามีปัญหากับการขึ้นบก The Legend of 1900 (1998)
But if I get off live on land for a couple of years then I'll be normal just like the othersแต่ถ้าขึ้นจากเรือ อยู่บนบกสัก 2-3 ปี ฉันจะเป็นคนธรรมดา เหมือนอย่างคนอื่น The Legend of 1900 (1998)
Because I've always wanted you to leave this ship and play for the people on land and marry a nice woman and have children and all those things in life which are not immense but are worth the effortเพราะฉันอยากให้นายขึ้นนานแล้ว ไปเล่นให้คนบนบกได้ฟัง แต่งงานกับผู้หญิงดีๆ มีลูก The Legend of 1900 (1998)
-We' re on land unless that's a UFO.-เราอยู่บนฝั่ง นอกจากว่านั่นจะเป็น UFO Dark Harbor (1998)
Fighting men... on land, on sea and in the air,ชายชาตินักสู้ ทั้งบนบกในน้ำและบนฟ้า Malèna (2000)
Cannot step on land but once every ten years.เหยียบแผ่นดินไม่ได้ ทุก 10 ปี ขึ้นฝั่งได้ครั้งเดียว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And I cannot step foot on land again for near of a decade.ข้าขึ้นฝั่งไม่ได้ ซะด้วย ถ้ายังไม่ถึง 10 ปี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You should do whatever you can to get on Landy's task force.นายต้องทำทุกอย่าง ให้เข้าทีมลันดี้ให้ได้ Waiting to Exhale (2007)
And keep an eye on Landy.แล้วก็จับตาดูแลนดี้ด้วยนะ The Bourne Ultimatum (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on landWhales are said to have lived on land long ago.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore   FR: à terre

Japanese-English: EDICT Dictionary
界標[かいひょう, kaihyou] (n) boundary mark (on land or water) [Add to Longdo]
月面着陸[げつめんちゃくりく, getsumenchakuriku] (n,adj-no) moon landing [Add to Longdo]
畳の上の水練[たたみのうえのすいれん, tataminouenosuiren] (exp) practising swimming on land; dry swimming exercise [Add to Longdo]
地上権[ちじょうけん, chijouken] (n) surface rights (i.e. the right to build a house, etc. on land owned by another); superficies [Add to Longdo]
入植地[にゅうしょくち, nyuushokuchi] (n) settlement (of people on land) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top