ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nopé

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nopé-, *nopé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nope[ADV] ไม่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. no
nope[SL] ไม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nope(โนพ) adv. ไม่, Syn. no
inoperable(อินออพ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,ซึ่งกระทำการผ่าตัดไม่ได้, Syn. impractical
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient

English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nope[นอป] ไม่ อย่าเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi phon) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work   FR: être inefficace ; être inopérant
เรือนพุ่ม[n.] (reūoen phum) EN: canopy   FR: canopée [f]
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary
NOPE    N OW1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nope    (uh) nˈoup (n ou1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクノペザント[, tekunopezanto] (n) technopeasant [Add to Longdo]
開かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden [Add to Longdo]
銀蜻蜓(oK)[ぎんやんま;ギンヤンマ, ginyanma ; ginyanma] (n) (uk) lesser emperor (species of dragonfly, Anax parthenope) [Add to Longdo]
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid [Add to Longdo]
秋田貝[あきたがい, akitagai] (n) (See 帆立貝) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] (n) {comp} inoperable time [Add to Longdo]
波貝[なみがい;ナミガイ, namigai ; namigai] (n) (uk) Japanese geoduck (Panopea japonica) [Add to Longdo]
帆立貝;海扇[ほたてがい;ホタテガイ, hotategai ; hotategai] (n) (uk) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
未開封[みかいふう, mikaifuu] (n) unopened (state); with an unbroken seal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top