ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachdenken

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachdenken-, *nachdenken*
German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdenken {n}cogitation [Add to Longdo]
Nachdenken {n}; Überlegung {f} | bei näherem Nachdenkenthought | on second thought [Add to Longdo]
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud [Add to Longdo]
nachdenken | nachdenkendto cogitate | cogitating [Add to Longdo]
nachdenken | nachdenkendto meditate | meditating [Add to Longdo]
nachdenken; grübeln über; sich durch den Kopf gehen lassento mull over [Add to Longdo]
nachdenken (über)to dwell {dwelt; dwelt} (on) [Add to Longdo]
nachdenken überto noodle over [slang] [Add to Longdo]
nachdenkenddeliberating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nachdenken /naːxdɛŋkən/
   to cogitate; to meditate; to mull over; to think about

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top