ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mercilessly

M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercilessly-, *mercilessly*, merciless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercilessly(adv) อย่างไร้ความปราณี, Syn. brutally

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was mercilessly fast.มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว The Two in Tracksuits (2008)
Separatist forces mercilessly batter the beautiful and elegant world of Christophsis.กองกำลังฝ่ายแบ่งแยก ทำลายดินแดนที่สง่าและสวยงาม นามคริสทอปซิสอย่างไร้ความปรานี The Hidden Enemy (2009)
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น The Pickle Jar (2009)
They beat their victims mercilessly with blunt objects.พวกเขาทุบตีเหยื่ออย่างไร้ความปรานี ด้วยวัตถุไม่มีคม Hopeless (2009)
I mercilessly pick on Will Schuester's lustrous, wavy hair because I'm jealous.ฉันล้อเลียนผม ของชูสเตอร์ เพราะฉันอิจฉา นั่นแหละ The Power of Madonna (2010)
You and your father have brutally and mercilessly heaped misery on my kind.ท่านและพ่อของท่านช่างโหดร้ายและไร้ความปราณี ทำให้เผ่าพันธุ์ของข้าต้องทุกข์ทรมาน The Drawing of the Dark (2012)
They meet each other's families and they get mercilessly judged.ไปพบครอบครัวของอีกฝ่ายและ ได้รับการตัดสินแบบไร้ความปราณี I'm So Lonesome I Could Die (2013)
Because of this boy's apparent shortcomings he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children.และเพราะการที่เขาไม่มีอะไรพิเศษ... เขาถูกแกล้งอย่างไม่ปราณี และไม่ยอมหยุดจากเด็กๆคนอื่นๆ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MERCILESSLY M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercilessly (a) mˈɜːʳsɪlɪsliː (m @@1 s i l i s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merciless \Mer"ci*less\, a.
   Destitute of mercy; cruel; unsparing; -- said of animate
   beings, and also, figuratively, of things; as, a merciless
   tyrant; merciless waves.
   [1913 Webster]
 
      The foe is merciless, and will not pity. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Cruel; unmerciful; remorseless; ruthless; pitiless;
     barbarous; savage.
     [1913 Webster] -- {Mer"ci*less*ly}, adv. --
     {Mer"ci*less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercilessly
   adv 1: without pity; in a merciless manner; "he was mercilessly
       trounced by his opponent in the House" [syn:
       {mercilessly}, {pitilessly}, {unmercifully},
       {remorselessly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top