ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

markets

M AA1 R K AH0 T S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -markets-, *markets*, market
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketsตลาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The buses, the trains, the markets.รถเมล์ รถไฟ ตลาด Gandhi (1982)
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ Crazy First Love (2003)
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ The Corporation (2003)
Don't you love early morning markets? And just look at the water.เธอไม่ชอบตลาดสดหรือไง ดูผืนน้ำนั้นสิ! Howl's Moving Castle (2004)
More than opening up markets for a free economy, they're polarizing the rich and the poor!นิยมเปิดการค้าแบบตลาดเสรีนิยม มันทำให้เกิดคนจนและคนรวย Super Rookie (2005)
We didn't do world markets, didn't bother with taxes and it was still a pain in the ass.เราไม่ได้เล่นตลาดโลก ไม่ยุ่งกับภาษี แต่ก็ยังไม่วายโดนจนได้ The Pursuit of Happyness (2006)
Because automakers in China might come in and just steal all our markets.เพราะผู้ผลิตรถยนต์ของจีนจะเข้ามาแย่งตลาดของเรา An Inconvenient Truth (2006)
So you make paper dolls and supply them to street markets, is that it?คุณผลิตตุ๊กตากระดาษ ส่งไปขาย ขายตามตลาดข้างถนน นั่นใช่มั๊ย Unstoppable Marriage (2007)
our investments sway the markets and make or break presidential elections.การลงทุนของเรามีอำนาจเหนือตลาด The Same Old Story (2008)
Global markets are panicked in early trading this morning in response to the crisis in Central Park.,ตลาดเงินทั่วโลก ตื่นตะหนกเมื่อ เปิดตลาดหุ้นขายเช้านี้ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขี้น ในเซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Because of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened...ใครอ่อนแอก็ตายอยู่ที่นี่ Goemon (2009)
People of the United States of America open your markets to us and come invest in our country.ประชาชนของสหรัฐอเมริกาครับ.. เปิดตลาดให้เรา.. และเข้ามาลงทุนในประเทศเราสิครับ Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketsCurrency and bond markets are relatively calm.
marketsIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
marketsThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.
marketsThe company is turning to export markets to make up for a decline in domestic sales.
marketsThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
marketsWhat is the percentage of overseas markets for your products?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKETS    M AA1 R K AH0 T S
MARKETS'    M AA1 R K AH0 T S
MARKETSCOPE    M AA1 R K AH0 T S K OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
markets    (v) mˈaːkɪts (m aa1 k i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海外進出[かいがいしんしゅつ, kaigaishinshutsu] (n) advance (e.g. of Japanese exports) into overseas markets [Add to Longdo]
楽座[らくざ, rakuza] (n) (1) (abbr) (See 楽市楽座) free markets and open guilds; (2) way of sitting on the ground with the sole of both feet pressed together [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top