ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manas

M AA1 N AH0 Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manas-, *manas*, mana
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Garcia, find out everything you can about marathon training groups in Manassas.การ์เซีย หาทุกอย่างที่หาได้ เกี่ยวกับกลุ่มซ้อมวิ่งมาราธอน ใน Manassas Supply and Demand (2011)
7 years ago yesterday at Manassas, Virginia, 8-year-old Hope Kingston was abducted from her front yard while playing with a friend.เมื่อวานนี้ของ 7 ปีก่อน ที่แมนัสซัส เวอร์จิเนีย โฮป คิงสตัน อายุ 8 ขวบ ถูกลักพาตัวจากสวนหน้าบ้าน ขณะที่เล่นอยู่กับเพื่อน Hope (2011)
Monica's description at a gas station 17 miles outside of Manassas.ลักษณะของโมนิก้า ที่ปั๊มน้ำมัน 17 ไมล์ นอกเขต แมนัสซัส Hope (2011)
This is everything the Manassas P.D. had on Hope's investigation.นี่เป็นทุกอย่าง ที่กรมตำรวจแมนัสซัสมี เกี่ยวกับการสอบสวนคดีโฮป Hope (2011)
But we were seen by... by the one they call Manas.แต่เราก็มองเห็นได้ด้วยโดยหนึ่งที่ พวกเขาเรียกมนัส Star Trek Beyond (2016)
He was brave... and Manas killed him.เขาเป็นคนที่กล้าหาญ และมนัสฆ่าเขา Star Trek Beyond (2016)
Manas, it's time.มนัสก็ถึงเวลา Star Trek Beyond (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANAS    M AA1 N AH0 Z
MANASCO    M AA0 N AA1 S K OW0
MANASION    M AE2 N IH0 SH AH0 N
MANASSAS    M AH0 N AA1 S AH0 S
MANASION'S    M AE2 N IH0 SH AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玛纳斯河[Mǎ nà sī hé, ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ ㄙ ㄏㄜˊ, / ] Manas river in Xinjiang, #151,480 [Add to Longdo]
玛拿西[Mǎ ná xī, ㄇㄚˇ ㄋㄚˊ ㄒㄧ, 西 / 西] Manasseh (son of Hezekiah) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
暇な商売[ひまなしょうばい, himanashoubai] (n) dull business [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
山成す[やまなす, yamanasu] (n) a mountain of; mountainlike [Add to Longdo]
山梨[やまなし, yamanashi] (n) wild nashi (Pyrus pyrifolia var. pyrifolia); wild Japanese pear [Add to Longdo]
山梨県[やまなしけん, yamanashiken] (n) Yamanashi prefecture (Chuubu area) [Add to Longdo]
中部[ちゅうぶ, chuubu] (n) (1) center; centre; middle; heart; (2) (abbr) (See 中部地方) Chubu region (inc. Aichi, Nagano, Shizuoka, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi and Gifu prefectures); (P) [Add to Longdo]
中部地方[ちゅうぶちほう, chuubuchihou] (n) Chubu region (inc. Aichi, Nagano, Shizuoka, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi and Gifu prefectures) [Add to Longdo]
浜茄子;浜梨[はまなす;はまなし(浜梨);ハマナス, hamanasu ; hamanashi ( hama nashi ); hamanasu] (n) (uk) rugosa rose (Rosa rugosa); Japanese rose; Ramanas rose [Add to Longdo]
貧乏暇なし;貧乏暇無し;貧乏ひまなし[びんぼうひまなし, binbouhimanashi] (exp) there is no leisure for the poor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top