ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look through

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look through-, *look through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look through[PHRV] ตรวจสอบ, See also: สำรวจ, พินิจพิเคราะห์
look through[PHRV] มองผ่าน, See also: มองลวกๆ, ดูคร่าวๆ, Syn. see through
look through[PHRV] ตรวจสอบหรือศึกษาอย่างละเอียด
look through[PHRV] รู้ความจริงเกี่ยวกับ, See also: ไม่ถูกหลอกลวงจาก
look through[PHRV] มองข้าม, See also: มองผ่าน
look through[PHRV] อ่านคร่าวๆ, Syn. read quickly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
Turns the Dog Star blue when you look through it.เปลี่ยนดาวสุนัขให้เป็นสีฟ้า เวลามองผ่านมัน The Education of Little Tree (1997)
If you look through it, it turns everything blue.ถ้านายมองผ่านมัน มันจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสีฟ้า The Education of Little Tree (1997)
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้ The Matrix Revolutions (2003)
We look through it.เราก็มองผ่านมันไง. National Treasure (2004)
I'll leave you to look through it.ผมจะให้คุณเปิดดูเอาเอง Four Brothers (2005)
I cannot recall specific names, but if you look through our records...อืม ผมจำชื่อไม่ได้หรอก, บางทีอาจจะมีในบันทึกนะ... V for Vendetta (2005)
Look through the photos and see if anyone close to her.ดูในรูปให้ละเอียดว่าใครบ้างที่อยู่ใกล้กับเธอ My Girl (2005)
Here. I need you to look through these.เอ้านี่ ผมอยากให้คุณดูรูปพวกนี้ The Usual Suspects (2006)
YOU SHOULD KEEP SOMETHING, TOO. JUST LOOK THROUGH ALL THE STUFFดูๆเอาจากของพวกนี้แหละกัน Family/Affair (2007)
Let me look through my library and make some calls.ขอฉันไปค้นคว้า กับโทรศัพท์สักหน่อย Bad Day at Black Rock (2007)
Look through the window. Tell me what you see.ไปดูที่หน้าต่างสิ บอกซิเจ้าเห็นอะไร. Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look throughLook through the yellow pages.
look throughPlease look through these papers at your leisure.
look throughWe'll have our firm's attorneys look through the provisional agreement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
ส่อง[V] look through, Syn. เพ่งมอง, เล็ง, Example: รูปลักษณะของผมเมื่อผ่าศูนย์กลางแล้วส่องดูในกล้องจุลทรรศน์จะรู้ว่ามีรูปลักษณะอย่างไร
ส่องกล้อง[V] look through a telescope, Example: ทีมงานจากท้องฟ้าจำลองส่องกล้องดูดาวทุกคืนเวลา 20.00 - 21.30 น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ส่อง[v.] (sǿng) EN: look in a mirror ; look through ; reflect   FR: se mirrer ; réfléchir

Japanese-English: EDICT Dictionary
透かす[すかす, sukasu] (v5s,vt) (1) to look through; (2) to hold up to the light; (3) to make an opening; to leave space; to space (lines); to prune (trees); (4) to fart without making a sound [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top