ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kit

K IH1 T   
178 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kit-, *kit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kit[N] ชุดเครื่องมือสำหรับใช้, Syn. tools, stuff
kite[N] นกเหยี่ยวขนาดเล็ก, Syn. hawk
kite[N] ว่าว
kith[N] เพื่อนๆ, Syn. friends
kitty[N] แมว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kitten, cat
kit up[PHRV] แต่งตัว, See also: สวมเสื้อผ้า
kitsch[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitsch[N] ศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitten[VI] คลอดลูกแมว
kitten[N] ลูกแมว, Syn. kitty, cat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kit(คิท) n. ชุดเครื่องมือ,ชุดส่วนประกอบ,ชิ้น,ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด,ชุด,กลุ่ม. -Phr. (kit and caboodle (boodle) ทั้งหมด,จัดหามาให้,จัดหาเครื่องประกอบ), Syn. gear,outfit,rig
kit bag() ย่ามหลัง,เครื่องหลัง
kitchen(คิช'เชิน) n. ครัว,ห้องครัว,เครื่องครัว,adj. เกี่ยวกับครัว, (ภาษา) ชั้นต่ำ
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.
kitchen utensils =kitchen(ดู)
kitchenware(คิช'เชินแวร์) n. เครื่องครัว,เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว,หม้อข้าว,หม้อแกง
kite(ไคทฺ) n. ว่าว
kith(คิธ) n. เพื่อน,เพื่อนบ้าน,คนรู้จัก,ญาติ,กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
kith andkin() คนรู้จัก,ญาติ,เพื่อน
kithara(คิธ'ณะรา) n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง,ของกรีกโบราณ, Syn. cithara

English-Thai: Nontri Dictionary
kit(n) เครื่องหลัง,ย่าม,เป้,ชุดเครื่องมือ,ชุดอุปกรณ์
kitchen(n) ครัว,ห้องครัว
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว
kitchenware(n) เครื่องครัว
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
kitten(n) ลูกแมว
kitty(n) ลูกแมว
skit(n) เรื่องเสียดสี,เรื่องขบขัน,เรื่องล้อเลียน,คำเหน็บแนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kitชุดอุปกรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kitchen-sink dramaละครก้นครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
kiteรูป(สี่เหลี่ยม)ว่าว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kitชุดการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Kitชุดการสอน
ชุดการสอน (Kit)

ชุดการสอนจากความหมายที่นักการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่าการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหา วิชาประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน ที่เริ่มมีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับในปัจจุบัน และในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็นแนวทางใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะชุดการสอน เป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆจึงทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ในการเรียนการสอนอย่างมาก

ชุดการสอนเป็นระบบการนำสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซอง แยกเป็นหมวดๆภายในชุดการสอนจะประกอบ ด้วยคู่มือการสอนใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด์เทป ภาพยนตร์ แผ่นคำบรรยาย วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Kitchen Activitiesงานครัว [การแพทย์]
Kitchen utensils ; Kitchen appliancesเครื่องใช้ในครัว [TU Subject Heading]
Kitchen utensils industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัว [TU Subject Heading]
Kitchen Waste ของเสียครัว
ของเสียจากห้องครัว โดยมากจะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Kitchensครัว [TU Subject Heading]
Kitesว่าว [TU Subject Heading]
Kitsยากัมมันตรังสี, น้ำยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Kits, Industrialน้ำยาสำเร็จรูป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kitten heel (n ) รองเท้าส้นแหลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ที่อพาร์ตเมนต์ในย่านคิตะ พบศพชายและหญิงวัยกลางคน ถูกแทงนับสิบครั้งจนเสียชีวิต Reason (2017)
It's all right. Just go, Kitano.คิตาโนะ ไม่เป็นไรหรอก ไปเถอะ Choices (2017)
Besides, this kitty wandered into my room.แถมเจ้าเหมียวนี่ ยังเดินหลงมาที่ห้องฉันด้วย The Mysterious Million Yen Women (2017)
So, what's your name, kitty?ตกลงชื่ออะไรดีจ๊ะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
SYRIAN REFUGEES HAVE ENTERED YOUR KITCHEN.(ผู้อพยพชาวซีเรียเข้ามาในครัวของคุณ)  ()
Look at the kitty.ดูเจ้าเหมียวสิ  ()
He got to the kitchen and said "skull!". It was the first thing he saw.เข้ามาในครัวแล้วพูดว่า "หัวกะโหลก" เป็นอย่างแรกที่เขาเห็น  ()
Impressive kit.- อะไรนะ The Widow Maker (2017)
Sho, get me ACLS kit and the defibrillator.โช เครื่องพยุงชีพและที่ปั๊มหัวใจ Life (2017)
Clock king, calendar man, kite-man, catman, zebra-man, and the condiment king.คล็อก คิง, คาเลนเดอร์ แมน, ไคท์แมน, แคทแมน, ซีบร้าแมน, และคอนดิเมนต์ คิง The Lego Batman Movie (2017)
You're high as a kite!นี่เมายาชัดๆ! The Six Thatchers (2017)
You shouldn't be out in this neck of the woods, kitten-cat.เธอไม่ควรออกมาในย่านนี้นะ แม่แมวน้อย T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kitThe lights in the kitchen burned all night.
kitIs father in the kitchen?
kitEach year Hammamatsu has a kite festival.
kitEver since she fell in the kitchen, she hasn't been all there.
kitIt was naughty of Mary to pull the kitten's tail.
kitI'll clean up the kitchen later.
kitWhen I entered kitchen, she was making chicken curry with rice.
kitFlying a kite can be dangerous.
kitI helped Mommy in the kitchen.
kitMy sister is cooking in the kitchen.
kitIt is very naughty of you to pull the kitten's tail.
kitTom attached the string to the kite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนครัว[N] kitchen garden
สวนครัว[N] kitchen garden, Example: คนไทยนิยมทำสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวก และเป็นการประหยัด, Count unit: สวน, แปลง, Thai definition: การเพาะปลูกพืชปรุงอาหารไว้หลังบ้าน
เครื่องหลัง[N] haversack, See also: kit-bag, knapsack, Example: ทหารปลดเครื่องหลังออกจากบ่า, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: สัมภาระที่ทหารหรือนักเดินทางเป็นต้นนำติดตัวไป โดยผูกรัดไว้ข้างหลัง
เครื่องครัว[N] kitchen utensil, See also: kitchen equipment, kitchen ware, Example: เขาผ่านครัวใหญ่ที่มีเครื่องครัวครบครัน, Thai definition: เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร
ป่านคม[N] kite string coated with glass dust, Example: เขาฝนผงแก้วละเอียดยิบเพื่อผสมกับแป้งเปียกผสมเอง แล้วเอาเส้นด้ายลงรูดเพื่อทำป่านคมไว้เล่นว่าวในหน้าปิดเทอม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นด้ายชักว่าวที่เอาผงแก้วทาเพื่อให้คม
เรือนไฟ[N] kitchen, See also: lantern, Syn. ครัว, Example: แม่เฒ่าย่ำฟากกลับเข้าไปเรือนไฟ, Thai definition: ครัวสำหรับหุงต้มอาหาร
ว่าว[N] kite, Example: เมื่อลมฤดูร้อนพัดมา พวกเราก็จะทำว่าวมาเล่นกันแถวนี้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องเล่นอย่างหนึ่ง มีไม้ไผ่เป็นต้นผูกเป็นโครงรูปร่างต่างๆ แล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบางๆ มีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุง สำหรับชักให้ลอยตามลมสูงขึ้นไปในอากาศ มีหลายชนิด
ถุงย่าม[N] kitbag, See also: bag made of cloth with shoulder strap, Syn. ย่าม, Example: โกบีหยุดซื้อตั๋วเข้าชมตรงซุ้มประตูชั้นใน กล้องถ่ายรูป กระเป๋า ถุงย่ามต้องฝากไว้กับเจ้าพนักงาน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย
ท้ายครัว[N] kitchen, Syn. ในครัว, Example: ครั้นเบื่อจากการเป็นเด็กเสิร์ฟ เขามักเลี่ยงไปที่ท้ายครัว
กระดาษว่าว[N] kite-making paper, Example: เมื่อลมฤดูร้อนพัดมาพวกเราก็จะเตรียมกระดาษว่าวสำหรับทำว่าวแล้ว, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ใช้ทำว่าว ส่วนใหญ่เป็นกระดาษที่ไม่โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักว่าว[v. exp.] (chak wāo) EN: fly a kite   FR: jouer au cerf-volant
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ [n. exp.] (dønyā Khwīn Sirikit) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona   
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām chai khrūa) EN: kitchen sponge   FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
ห้องครัว[n.] (hǿng khrūa) EN: kitchen   FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite   FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
เขื่อนสิริกิติ์[n. prop.] (Kheūoen Sirikit) EN: Sirikit Dam   FR: barrage Sirikit [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
ครัว[n.] (khrūa) EN: kitchen ; kitchenett   FR: cuisine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KIT    K IH1 T
KITT    K IH1 T
KITS    K IH1 T S
KITZ    K IH1 T S
KITE    K AY1 T
KITA    K IY1 T AH0
KITTS    K IH1 T S
KITCH    K IH1 CH
KITTY    K IH1 T IY0
KITES    K AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kit    (v) kˈɪt (k i1 t)
kite    (n) kˈaɪt (k ai1 t)
kith    (n) kˈɪθ (k i1 th)
kits    (v) kˈɪts (k i1 t s)
Kitty    (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)
kites    (n) kˈaɪts (k ai1 t s)
kitty    (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)
kitbag    (n) kˈɪtbæg (k i1 t b a g)
kitsch    (j) kˈɪtʃ (k i1 ch)
kitted    (v) kˈɪtɪd (k i1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厨房[chú fáng, ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ, / ] kitchen, #4,489 [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] kitchen, #7,336 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] kitchen stove; furnace, #7,772 [Add to Longdo]
小猫[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, / ] kitten, #10,842 [Add to Longdo]
风筝[fēng zhēng, ㄈㄥ ㄓㄥ, / ] kite, #12,503 [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] kitchen, #18,953 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, / ] kite (small hawk), #46,331 [Add to Longdo]
纸鸢[zhǐ yuān, ㄓˇ ㄩㄢ, / ] kite, #88,403 [Add to Longdo]
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, / ] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin, #88,861 [Add to Longdo]
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, / ] Kitty Hawk (US aircraft carrier) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
北朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ
汚い[きたない, kitanai] (adj) สกปรก, See also: A. きれい,
規定[きてい, kitei] (n) ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
北アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established

German-Thai: Longdo Dictionary
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}; Ausrüstung {f} | Ausstattungen {pl}; Ausrüstungen {pl}kit [Br.] | kits [Add to Longdo]
Kitsch {m}kitsch; hokum [Add to Longdo]
Kitsch {m}; Schund {m}trash [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kitt {m}cement; putty; lute [Add to Longdo]
Kittchen {n}; Knast {m} [ugs.]rap [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Kittel {m}; Arbeitskittel {m} | Kittel {pl}overall; smock; dust coat | smocks [Add to Longdo]
Kittel {m} (der Schulkleidung)tunic (of school uniform) [Add to Longdo]
Kittelschürze {f} | Kittelschürzen {pl}overall; apron dress | apron dresses [Add to Longdo]
Kitz {n}; Rehkitz {n}; Rehkalb {n}; Hirschkalb {n}; Tierjunges [zool.]fawn [Add to Longdo]
Kitzel {m}titillation [Add to Longdo]
Kitzler {m}clitoris; clit [Add to Longdo]
kitschig {adj}kitschy [Add to Longdo]
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest [Add to Longdo]
kitschig {adv}shoddily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おぎゃあ[, ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
企図[きと, kito] Vorsatz, Absicht, -Plan [Add to Longdo]
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
北区[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
北風[きたかぜ, kitakaze] Nordwind [Add to Longdo]
危篤[きとく, kitoku] todkrank [Add to Longdo]
[きつ, kitsu] ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN [Add to Longdo]
喫煙[きつえん, kitsuen] das_Rauchen [Add to Longdo]
帰宅[きたく, kitaku] nach_Hause_gehen, heimkehren [Add to Longdo]
帰途[きと, kito] Heimweg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kit \kit\, (k[i^]t), v. t. [imp. {kitte}.]
   To cut. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kit \kit\, n. [See {Kitten}.]
   A kitten.
   [1913 Webster]
 
   {Kit fox} (Zool.), a small burrowing fox ({Vulpes velox}),
    inhabiting the region of the Rocky Mountains. It is
    brownish gray, reddish on the breast and flanks, and white
    below. Called also {swift fox}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kit \Kit\, n. [Gf. AS. cytere harp, L. cithara. Cf. {Guitar}.]
   A small violin. "A dancing master's kit." --Grew.
   [1913 Webster]
 
      Prince Turveydrop then tinkled the strings of his kit
      with his fingers, and the young ladies stood up to
      dance.                  --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kit \Kit\, n. [Cf. D. kit a large bottle, OD. kitte beaker,
   decanter.]
   1. A large bottle.
    [1913 Webster]
 
   2. A wooden tub or pail, smaller at the top than at the
    bottom; as, a kit of butter, or of mackerel. --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. A straw or rush basket for fish; also, any kind of basket.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. A box for working implements.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: A collection of tools or other objects to be used
    for a specific purpose, often contained in a box which may
    be carried conveniently; a working outfit, as of a
    workman, a soldier, and the like; as, a plumber's kit; a
    doctor's kit; a cosmetic kit; a first-aid kit.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. A group of separate parts, things, or individuals; -- used
    with whole, and generally contemptuously; as, the whole
    kit of them; the whole kit and kaboodle.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kit
   n 1: a case for containing a set of articles
   2: gear consisting of a set of articles or tools for a specified
     purpose [syn: {kit}, {outfit}]
   3: young of any of various fur-bearing animals; "a fox kit"
   v 1: supply with a set of articles or tools [syn: {kit out},
      {kit up}, {kit}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 kit
  n.
 
   [Usenet; poss.: fr.: {DEC} slang for a full software distribution, as
   opposed to a patch or upgrade] A source software distribution that has been
   packaged in such a way that it can (theoretically) be unpacked and
   installed according to a series of steps using only standard Unix tools,
   and entirely documented by some reasonable chain of references from the
   top-level {README file}. The more general term {distribution} may imply
   that special tools or more stringent conditions on the host environment are
   required.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 KIT
     Kernel software for Intelligent Terminals (T-Online, DTAG, BTX)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 kit /kit/
  1. glue
  2. coal‐scuttle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top