หรือคุณหมายถึง kißen?
Search result for

kissen

(10 entries)
(0.7909 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kissen-, *kissen*
Possible hiragana form: きっせん
German-Thai: Longdo Dictionary
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Kopfkissen(n) |das, pl. Kopfkissen| หมอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissen {n}; Polster {n} | Kissen {pl}cushion | cushions [Add to Longdo]
Kissen {n} | Kissen {pl}pillow | pillows [Add to Longdo]
Kissen {n}sachet [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillowcase [Add to Longdo]
Kissenmischung {f}cushion compound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kissen [kisən] (n) , pl.
     cushion; cushions; pillow; pillows; sachet
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top