ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isn-, *isn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isn't(abbr) คำย่อของ is not

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isn't(อิส'เซินทฺ) abbr. is not
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
disneyland(ดิส'นีแลนดฺ) n. แดนเนรมิตหรือสวนสนุก
misnomer(มิสโน'เมอะ) n. ชื่อที่ใช้ผิดที่,

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isnActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
isnAdvice isn't much good to me. I need money.
isnA faultless plan is stifling, isn't it.
isnA fox isn't caught twice the same snare.
isn"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
isnAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
isnAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
isnA new model isn't necessarily any better than the older one.
isnA nice day, isn't it? How about going for a swim?
isnA nice day, isn't it? Why not go out for a walk?
isnA nice room, isn't it?
isnBeautiful day, isn't it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรือ(end) isn't it, Syn. ใช่ไหม, หรือไม่, ไม่ใช่หรือ, Example: งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ, Thai Definition: คำประกอบกับประโยคคำถาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อแม่น[bø maen] (xp) EN: no, it isn't !  FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่ไหม[chai mai] (v, exp) EN: isn't it ? ; right ?  FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
แม่นบ๊อ[maen bǿ] (v, exp) EN: isn't it ? ; right ?  FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
ไม่ใช่[mai chai = mai chāi] (v, exp) EN: no, it isn't !  FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ใช่หรือ[mai chai reū] (xp) EN: isn't it ?
ไม่ใช่หรอก[mai chai røk] (xp) EN: no, it isn't !  FR: pas du tout !
รึ[reu] (x) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]  FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
หรือ[reū] (x) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]  FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
เหรอ[roē] (x) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?  FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISN'T IH1 Z AH0 N T
ISN'T IH0 Z AH0 N T
ISNER IH1 S N ER0
ISN'T(2) IH1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isn't (v) ˈɪznt (i1 z n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
じゃん[jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
そうですね[soudesune] (exp) that's so, isn't it; (P) [Add to Longdo]
ただでは[tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
ないか[naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
まい[mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't [Add to Longdo]
ませんか[masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
よね[yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
ディズニー[deizuni-] (n) Disney; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ISN
   n 1: Switzerland's information network for security and defense
      studies and for peace and conflict research and for
      international relations [syn: {International Relations and
      Security Network}, {ISN}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Information Systems Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Initial Segment / Sequence Number (TCP/IP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Integrated Systems Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Internet Shopping Network (network, WWW)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top