ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrude

IH2 N T R UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrude-, *intrude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrude(vi) บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. encroach, trespass, butt in
intrude(vt) บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. invade
intrude on(phrv) ก้าวก่าย, See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม, Syn. intrude into, obtrude on
intrude into(phrv) บุกรุกเข้าไป, See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป, Syn. intrude on, obtrude on
intrude upon(phrv) ก้าวก่าย, See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม, Syn. intrude into, obtrude on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrude(อินทรูด') vt., vi. บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere, invade, obtrude

English-Thai: Nontri Dictionary
intrude(vt) บุกรุก, ก้าวร้าว, รบกวน, แย่ง, ยื่น, ก้าวก่าย
intruder(n) ผู้บุกรุก, ผู้ก้าวร้าว, ผู้ก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า? Anastasia (1997)
I don't want to intrude if you'd prefer to be alone.ฉันไม่อยากรบกวนเวลานะ ถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียว The Matrix Reloaded (2003)
Sorry to intrude but would you know where no. 16-1 is?ขอโทษที่รบกวน คุณทราบมั้ยคะว่าบ้านเลขที่ 16-1 อยู่ไหน Sorry, I Love You (2004)
I am sorry to intrude at such a delicate time, but I knew your husband.ผมขอโทษที่มารบกวนในเวลาเช่นนี้ แต่.. 1408 (2007)
He fucking intrudes us, let's go!มันกวนเรา ไปอัดมันเลย War (2007)
How dare you intrude our border?กล้าดียังไงถึงรุกล้ำดินแดนของเรา ? Three Kingdoms (2008)
So I don't mean to intrude on your authority or whatever but could you maybe be a little nicer to Nelly?เอ่อ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมายุ่ง เรื่องอำนาจหรืออะไรของเธอนะ แต่... เธอช่วยปฏิบัติกับเนลลี่ ดีกว่านี้ได้ไหม? In the Realm of the Basses (2009)
Sorry to intrude on you.ขอโทษที่เข้ามารบกวนนะครับ Ohitori sama (2009)
The last thing I want to do is intrude on guy time.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือการก้าวก่ายเวลาพวกเธอ Frozen (2010)
I don't wanna intrude any more than I already have.ผมไม่อยากจะก้าวก่าย ไปมากกว่านี้ It Hurts Me Too (2010)
I w--I wouldn't intrude like this, uh, only we have an important lead perhaps Nadine can help us with.ฉันไม่อยากบุกรุกมาแบบนี้ แต่ว่าเรามีเบาะแสสำคัญ ที่นาดีนอาจช่วยเราได้ Red Sky at Night (2010)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intrudeA tall man intruded into my apartment with a gun.
intrudeBill was killed by an intruder.
intrudeBy and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.
intrudeDon't intrude on her privacy.
intrudeDon't intrude your opinions on others.
intrudeHe intruded on her privacy.
intrudeI do not like anyone to intrude when I am working.
intrudeI don't want to intrude on them if they're busy.
intrudeReporters do not hesitate to intrude on one privacy.
intrudeTake care not to intrude upon her privacy.
intrudeThe dogs barked furiously at the intruder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ่น(v) intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai Definition: พรวดพราดเข้าไป
ละลาบละล้วง(v) intrude, See also: take liberties, trespass, offend, Syn. ล่วงเกิน, Example: แม่เลี้ยงละลาบละล้วง เข้าไปถึงในห้องนอนของเขา
เจ๋อ(v) poke one's nose into other affair, See also: intrude, dare, meddle, interfere, Syn. เสนอหน้า, เจ๋อเจอะ, สะเออะ, Example: เขาเจ๋อไปหาท่านนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา
ทะลึ่ง(v) intrude, See also: shoot up, spring up, soar, Syn. ทะยาน, พรวดพราด, Example: เขาดำหายลงไปอีกครั้ง สักครู่ก็ทะลึ่งขึ้นมาจากน้ำ สะบัดหัวจนน้ำฟุ้งกระจาย, Thai Definition: ถีบตัวพรวดขึ้นมา, เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา
รุกล้ำ(v) trespass, See also: intrude, encroach on, invade, Example: ในพ.ศ. 2437 รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนได้รุกล้ำอธิปไตยของประเทศสยาม โดยส่งกองทัพเข้ายึดครองจังหวัดพระตะบอง
กล้ำกราย(v) intrude, See also: come near, Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ, ใกล้เข้ามา, Example: นับแต่เกิดความขัดแย้งกับคนในบ้านเขาไม่เคยกล้ำกรายมาอีกเลย
จาบจ้วง(v) encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai Definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
เสือก(v) butt in, See also: intrude, Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง, Example: อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม, Thai Definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น
แหยม(v) interfere, See also: intrude, poke (into), meddle, Syn. ยุ่ง, เสือก, สะเออะ, Example: ถ้าเขาแหยมเข้ามาจะถูกทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: trespass ; intrude ; penetrate  FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[bukruk] (v) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach  FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
จาบ[jāp] (v) EN: encroach ; intrude
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
รบกวน[ropkūan] (v) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude  FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; tanner (fam.)
รุกล้ำ[ruklam] (v) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade  FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[rukrān] (v) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into  FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
เสือก[seūak] (v) EN: butt in ; intrude  FR: mettre son nez
ถลำ[thalam] (v) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTRUDE IH2 N T R UW1 D
INTRUDED IH2 N T R UW1 D AH0 D
INTRUDER IH2 N T R UW1 D ER0
INTRUDES IH2 N T R UW1 D Z
INTRUDERS IH2 N T R UW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrude (v) ˈɪntrˈuːd (i1 n t r uu1 d)
intruded (v) ˈɪntrˈuːdɪd (i1 n t r uu1 d i d)
intruder (n) ˈɪntrˈuːdər (i1 n t r uu1 d @ r)
intrudes (v) ˈɪntrˈuːdz (i1 n t r uu1 d z)
intruders (n) ˈɪntrˈuːdəz (i1 n t r uu1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, ] intruder #43,226 [Add to Longdo]
挤入[jǐ rù, ㄐㄧˇ ㄖㄨˋ, / ] intrude #47,585 [Add to Longdo]
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, ] intruder; invader #143,127 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し掛ける;押掛ける;押しかける[おしかける, oshikakeru] (v1, vi) to intrude on [Add to Longdo]
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r, vi) to intrude; to butt in [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider [Add to Longdo]
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator [Add to Longdo]
姫蟻[ひめあり;ヒメアリ, himeari ; himeari] (n) (uk) Monomorium intrudens (species of ant) [Add to Longdo]
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrude \In*trude"\, v. i. [L. intrudere, intrusum; pref. in- in
   + trudere to thrust, akin to E. threat. See {Threat}.]
   To thrust one's self in; to come or go in without invitation,
   permission, or welcome; to encroach; to trespass; as, to
   intrude on families at unseasonable hours; to intrude on the
   lands of another.
   [1913 Webster]
 
      Thy wit wants edge
      And manners, to intrude where I am graced. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Some thoughts rise and intrude upon us, while we shun
      them; others fly from us, when we would hold them. --I.
                          Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrude \In*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Intruded}; p. pr. &
   vb. n. {Intruding}.]
   [1913 Webster]
   1. To thrust or force (something) in or upon; especially, to
    force (one's self) in without leave or welcome; as, to
    intrude one's presence into a conference; to intrude one's
    opinions upon another.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter by force; to invade. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Why should the worm intrude the maiden bud? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) The cause to enter or force a way, as into the
    crevices of rocks.
 
   Syn: To obtrude; encroach; infringe; intrench; trespass. See
     {Obtrude}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrude
   v 1: enter uninvited; "They intruded on our dinner party"; "She
      irrupted into our sitting room" [syn: {intrude}, {irrupt}]
   2: enter unlawfully on someone's property; "Don't trespass on my
     land!" [syn: {trespass}, {intrude}]
   3: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   4: thrust oneself in as if by force; "The colors don't intrude
     on the viewer" [syn: {intrude}, {obtrude}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top