Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immaterial

IH2 M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immaterial-, *immaterial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immaterial(adj) ไม่ใช่วัตถุ, See also: ไม่มีตัวตน, จับต้องไม่ได้, Syn. incorporeal, spiritual, Ant. material
immaterial(adj) ไม่สำคัญ, See also: ไม่เกี่ยวข้อง, Syn. irrelevant, unimportant, Ant. important, relevant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ, ไม่มีตัวตน, ไร้แก่นสาร, เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant

English-Thai: Nontri Dictionary
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน, ไม่เป็นแก่นสาร, ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial evidenceพยานหลักฐานที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial factsข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterialismอสสารนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Regardless, her profession is immaterial here.ไม่เอาอาชีพของเธอมาพิจารณาในที่นี้ New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immaterialThis data is immaterial to the argument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป(adj) immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai Definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรูป(adj) intangible, See also: immaterial, Syn. นามธรรม, Ant. รูปธรรม, Example: วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ที่เป็นนามธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีตัวฅน[mai mī tūaton] (adj) EN: immaterial ; abstract  FR: immatériel ; abstrait
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMATERIAL IH2 M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immaterial (j) ˌɪmətˈɪəʳrɪəʳl (i2 m @ t i@1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immaterialgüterrecht { n }; Recht des geistigen Eigentums [ jur. ]intellectual property rights (IPR) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無形[むけい, mukei] (n, adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P) #10,838 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immaterial \Im`ma*te"ri*al\ ([i^]m`m[.a]*t[=e]"r[i^]*al), a.
   [Pref. im- not + material: cf. F. immat['e]riel.]
   1. Not consisting of matter; incorporeal; spiritual;
    disembodied.
    [1913 Webster]
 
       Angels are spirits immaterial and intellectual.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of no substantial consequence; without weight or
    significance; unimportant; as, it is wholly immaterial
    whether he does so or not.
 
   Syn: Unimportant; inconsequential; insignificant;
     inconsiderable; trifling.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immaterial
   adj 1: of no importance or relevance especially to a law case;
       "an objection that is immaterial after the fact" [ant:
       {material}]
   2: without material form or substance; "an incorporeal spirit"
     [syn: {incorporeal}, {immaterial}] [ant: {corporeal},
     {material}]
   3: not consisting of matter; "immaterial apparitions"; "ghosts
     and other immaterial entities" [syn: {immaterial},
     {nonmaterial}] [ant: {material}]
   4: not pertinent to the matter under consideration; "an issue
     extraneous to the debate"; "the price was immaterial";
     "mentioned several impertinent facts before finally coming to
     the point" [syn: {extraneous}, {immaterial}, {impertinent},
     {orthogonal}]
   5: (often followed by `to') lacking importance; not mattering
     one way or the other; "whether you choose to do it or not is
     a matter that is quite immaterial (or indifferent)"; "what
     others think is altogether indifferent to him" [syn:
     {immaterial}, {indifferent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top