ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurrah!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurrah!-, *hurrah!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hurrah! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hurrah!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurrah!ไชโย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hurrah!เย้! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Hurrah!ฮุ้ล่า! Chuck Versus the Ring (2009)
Hurrah!ฮุ้ล่า! Chuck Versus the Ring (2009)
♪ Down with the traitor Up with the star ♪Hurrah, boys, hurrah! ? Down with the traitor The Undefeated (1969)
Yay!Hurrah! A Flight to Remember (1999)
♪ A thousand girls would dance each day ♪ ♪ With lots of hip-hip-hip hooray!Tausend Mädchen tanzten jeden Tag Mit viel Hip-Hip-Hip-Hurrah! Resolution (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
万丈[ばんじょう, banjou] (n) hurrah!; long life; congratulations; full vent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\ Hurra \Hur*ra"\, interj. [Cf. G., Dan., & Sw.
   hurra. Cf. {Huzza}.]
   A word used as a shout of joy, triumph, applause,
   encouragement, or welcome.
   [1913 Webster]
 
      Hurrah! hurrah! for Ivry and Henry of Navarre.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, n.
   A cheer; a shout of joy, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Hurrah's nest}, state of utmost confusion. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
       A perfect hurrah's nest in our kitchen. --Mrs.
                          Stowe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, v. i.
   To utter hurrahs; to huzza.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, v. t.
   To salute, or applaud, with hurrahs.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 hurrah /huraː/
  hooray

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top