ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hallowmas

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hallowmas-, *hallowmas*, hallowma
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hallowmas \Hal"low*mas\ (h[a^]l"l[-o]*m[.a]s), n. [See {Mass}
   the eucharist.]
   The feast of All Saints, or Allhallows.
   [1913 Webster]
 
      To speak puling, like a beggar at Hallowmas. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hallowmas
   n 1: a Christian feast day honoring all the saints; first
      observed in 835 [syn: {All Saints' Day}, {Allhallows},
      {November 1}, {Hallowmas}, {Hallowmass}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top