ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

höflich

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -höflich-, *höflich*
German-Thai: Longdo Dictionary
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}politeness [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}; Freundlichkeit {f}blandness [Add to Longdo]
Höflichkeit {f} | Höflichkeiten {pl}civility | civilities [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}comity [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit {f} | Höflichkeiten {pl} | aus Höflichkeit; aus Gefälligkeitcourtesy | courtesies | by courtesy [Add to Longdo]
Höflichkeiten {pl}civilness [Add to Longdo]
Höflichkeiten {pl}courteousness [Add to Longdo]
Höflichkeitstitel {m}; Ehrentitel {m}courtesy title [Add to Longdo]
Höflichkeitsbesuch {m}; Anstandsbesuch {m}courtesy visit; courtesy call [Add to Longdo]
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}suavity [Add to Longdo]
Höflichkeits...courtliness [Add to Longdo]
höflich (zu) {adj} | höflicher | am höflichstenpolite (to) | more polite | most polite [Add to Longdo]
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest [Add to Longdo]
höflich {adv}blandly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  höflich /høːfliç/
   bland; blandly; civilly; complimentarily; complimentary; courteous; debonair; fairspoken; polite; politely; unrude; urbane; urbanely

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top