ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gourmet

G UH1 R M EY2   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gourmet-, *gourmet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gourmet[N] นักชิมอาหาร, See also: นักชิมไวน์, Syn. epicure, gastronome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gourmet(กัว'เม) n. นักชิมอาหาร,นักกินและดื่ม, Syn. epicurean -pl. gourmets

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This some serious gourmet shit.นี้อึอาหารบางอย่าง Pulp Fiction (1994)
And he springs this serious gourmet shit on us.และเขาสปริงอึร้านอาหารนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับเรา Pulp Fiction (1994)
I buy the gourmet expensive stuff 'cause when I drink it, I wanna taste it.จะซื้ออาหารราคาแพงสิ่งที่ 'สาเหตุที่เราจะดื่มผมอยากจะลิ้มรสมัน Pulp Fiction (1994)
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
And making really tasty gourmet wieners.แถมยังทำอาหารที่ร้านวีนเนอร์ได้อร่อย Chuck Versus the Helicopter (2007)
A real gourmet kitchen, and I get to watch.ผมได้เข้ามาดูห้องครัวร้านอาหารชั้นสูง Ratatouille (2007)
In a refrigerator talking to a rat about cooking in a gourmet restaurant.พูดถึงเรื่องการทำอาหาร ในภัตตาคารชั้นเลิศกับหนูในตู้เย็น Ratatouille (2007)
It's a gourmet restaurant!นั่นมันภัตตาคารชั้นเลิศนะ! Ratatouille (2007)
Is like nothing compared to its succulent source, as the gourmets among you will tell you, of course.เทียบไม่ได้กับต้นตออันเย้ายวนของมัน ตามที่เหล่าพ่อครัวทั้งหลายยอมรับหรอก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Well, I'm making you a gourmet dinner.งั้น ผมจะทำอาหารสุดพิเศษให้คุณ Dead Silence (2007)
You california types and your gourmet coffee.พวกแคลิฟอเนียร์ แล้วนี่ก็ต้องเป็นกาแฟสุดหรูของนาย The Price (2008)
So our demon gourmet nurse.เธอจะไปที่นั่น สุสาน, คืนพรุ่งนี้ When the Levee Breaks (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักกิน[N] epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน
หัวป่าก์[N] gourmet, Syn. หัวป่า, คนทำอาหาร, Example: เขาจัดเป็นหัวป่าของกลุ่มทีเดียว ไม่ว่าไปที่ไหนเพื่อนๆ จะต้องขอให้เข้าครัวเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder   FR: glutamate de sodium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOURMET G UH1 R M EY2
GOURMETS G UH1 R M EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gourmet (n) gˈuəʳmɛɪ (g u@1 m ei)
gourmets (n) gˈuəʳmɛɪz (g u@1 m ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlemmerlokal {n}gourmet restaurant [Add to Longdo]
Schlemmermahl {n}; Schlemmerei {f}gourmet meal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グールメ[, gu-rume] (n) gourmet [Add to Longdo]
グルメ[, gurume] (n) gourmet (fre [Add to Longdo]
食通[しょくつう, shokutsuu] (n) gourmet [Add to Longdo]
美食[びしょく, bishoku] (n,vs,adj-no) delicious or gourmet food [Add to Longdo]
美食家[びしょくか, bishokuka] (n) epicure; gourmet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gourmet \Gour`met"\ (g[=oo]r`m[asl]"), n. [F.]
   A connoisseur in eating and drinking; an epicure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gourmet
   n 1: a person devoted to refined sensuous enjoyment (especially
      good food and drink) [syn: {epicure}, {gourmet},
      {gastronome}, {bon vivant}, {epicurean}, {foodie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top