ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

golden wedd

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -golden wedd-, *golden wedd*, golden wed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
golden wedding[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden anniversary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golden weddingการฉลองครบรอบ50ปีของการสมรส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It will be our golden wedding anniversary.มันจะเป็นวันครบรอบ แต่งงานของเราสีทอง Sex Trek: Charly XXX (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金婚[きんこん, kinkon] (n) golden wedding [Add to Longdo]
金婚式[きんこんしき, kinkonshiki] (n) golden wedding (anniversary) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top