Search result for

gockel

(53 entries)
(1.3097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gockel-, *gockel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gockel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gockel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who you calling a feisty little bandy rooster, you big slob?Wer ist hier ein eingebildeter Fatzke, Sie großspuriger GockelThe Pearls (1981)
- Rooster!- Gockel! - Schwester. Annie (1982)
Okay, Rooster.Also gut, GockelAnnie (1982)
Rooster!GockelAnnie (1982)
And a rooster.Und einen GockelAnnie (1982)
Rooster?GockelAnnie (1982)
Rooster, grab her.Schnapp sie, GockelAnnie (1982)
Rooster, stop!Gockel, halt! Annie (1982)
Rooster, she's a baby.Gockel, sie ist doch ein kleines Kind. Annie (1982)
Rooster!GockelAnnie (1982)
Rooster, you reprobate.Gockel, du Taugenichts! Annie (1982)
Hey, tenderfoot. Move your chicken wings, turkey.Setz dich in Bewegung, GockelVacation (1983)
Do your bit in court on Monday and we'll take you out for filet.He, GockelGlades (1984)
Thank you, my little chickadee.Danke, mein kleiner GockelSour Grapes (1985)
Oh, well, you know, Twillie that was a W.C. Fields character in My Little Chickadee.Ach, tja, wissen Sie, Twillie, das ist eine Figur von W.C. Fields in Mein kleiner GockelSour Grapes (1985)
That's a W.C. Fields character in My Little Chickadee.Das ist eine Figur aus W.C. Fields' Mein kleiner GockelSour Grapes (1985)
You just one of the roosters, boy.Du bist nur einer ihrer GockelThe Color Purple (1985)
One day cock of the walk, next, a feather duster.Erst Paradegockel, dann Staubwedel. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
That was the first time I fell in love with you.Wie du hinter diesem Gockel standest. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
"The Wild Goose Glides Along the Beach."Der garstige Gockel kräht im Morgengrauen. Tai-Chi Master (1993)
Mike, don't let them dress you up like a giant cock.Mike, lass dich von denen nicht wie einen Riesengockel anziehen. Epiphanies (1999)
The guy's looking for a case.Dieser Provinzgockel will sich profilieren. State and Main (2000)
Back in my RAF days, when the senior officer called for a scramble, you'd hop in the old crate and tally-ho!Wenn uns früher bei der RAF der Feind überraschte, sprangen wir in unsere alten Kisten! Und zwar mit Karacho! -Mach mal 'n Punkt, du alter GockelChicken Run (2000)
- Pillock. Nick:-Eingebildeter GockelChicken Run (2000)
No, I said a wolf, not a rooster, a wolf.Nein, ich sagte "Wolf", nicht "Gockel". "Wolf". Training Day (2001)
You were the cock?Du warst der GockelCharlie's Angels: Full Throttle (2003)
Promises.So ein GockelLe coeur des hommes (2003)
That chicken there.Der Gockel. Gluck... Gluck.... The Great Challenge (2004)
You seem more like the cat that got the cream. Stop licking yourself.Du bist mehr wie ein eitler Gockel, hör auf, so herum zu stolzieren. Closer (2004)
Hi, could I get a chicken suit for Stroker Ace, please?Ein Hühnerkostüm für den "Rasenden Gockel". Death Proof (2007)
That chicken hawk's gonna be looking over my shoulder for a year?Dieser Gockel soll mir ein Jahr lang über die Schulter gucken? Montana Sky (2007)
Why don't you strut away, you dumb rooster?Warum stolzierst du nicht davon, du blöder GockelGran Torino (2008)
Can we leave this male posturing bullshit till later?Können wir uns dieses Gockelgehabe für später aufheben? Doghouse (2009)
Your child is hurting and you're crowing over this victory like a cockerel on a dung heap.Ihr Kind leidet Schmerzen, aber Sie krähen über diesen belanglosen Sieg, wie ein Gockel auf dem Mist. Paint It Red (2009)
But anything to stop the focus groupies favourite screen candy and his relentless rise towards my job.Aber jetzt zeigen wir es diesem arroganten Fernsehgockel und seinen kurzsichtigen Test-Groupies. Big Beasts (2009)
No, you're on your own, old cock.Gehen Sie allein, alter GockelSherlock Holmes (2009)
What did you say, Bavarian idiot? -We're going Franz.Was hast du gesagt, du bayerischer GockelThe Holy Land of Tyrol (2010)
Gus and I'll take the cannonball run series.Ihr nehmt Um Kopf und Kragen bis Der rasende GockelMr. Yin Presents (2010)
He's one card short of a full deck.Der Gockel ist komplett panne. Animals United (2010)
And the only other thing is...Ja, aber Robbie war in viele Kämpfe verwickelt. Nun, er hat diesem Gockel eine Gesichtshälfte verunstaltet. Episode #1.1 (2010)
You're sexier than socks on a rooster.Du bist schärfer als ein Gockel mit Socken. Footloose (2011)
Did you hear him call it Year of the Peacock?Dummer Gockel, nennt es das Jahr des Pfaus. Kung Fu Panda 2 (2011)
You cannot ever pull the wools over these beady eyes.Mich alten Gockel könnt ihr nicht hinters Licht führen. Gnomeo & Juliet (2011)
He's a...a puffed-up pigeon.Er ist ein... aufgeblasener GockelUnfinished Song (2012)
He's always parading around in front of them like a rooster. Bare-chested and cocky with those stupid cowboy boots.Stolziert vor ihnen auf und ab wie ein Gockel, mit freiem Oberkörper und diesen dämlichen Cowboy-Stiefeln. The Tall Man (2012)
He's depressed.Manno, der Gockel ist echt unglücklich. Zenne Dancer (2012)
Making more noise than a flock of cockles at sunset.Machten mehr Radau als eine Schar Gockel bei Sonnenuntergang. Murder in Montparnasse (2012)
Drunk cockles at that.- Betrunkene GockelMurder in Montparnasse (2012)
Come on, Patrik.So ein eitler Gockel! Komm, Patrik! Annika Bengtzon: Crime Reporter - Prime Time (2012)
Struttin' around like a big old black rooster.Stolziert herum wie ein großer alter schwarzer GockelThe Railroad Job (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOCKEL    G AA1 K AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top