ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get the hell out!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get the hell out!-, *get the hell out!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา get the hell out! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *get the hell out!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the hell out!ไสหัวไปให้พ้น! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So get the hell out!ไสหัวออกไปซะ! Innocent Steps (2005)
So get the hell out!ก็เชิญออกไป ! Epic Movie (2007)
Just take your kid and get the hell out!เอาลูกของเธอแล้วออกไปซะ หายไปซะ Scandal Makers (2008)
Get the hell out!ออกไป Look What He Dug Up This Time (2009)
-Get the hell out!- นายไอ้ขี้ยาเฮโรอีนช่างน่าสังเวช Phoenix (2009)
Just get the hell out!ออกไปเลย ไอบ้า! A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Just get the hell out!ออกไปเดี๋ยวนี้เลย ! Rose's Turn (2009)
Get the hell out! This is a closed set!ห่าออกไปให้พ้นเลย นี่เป็นฉากตอนสุดท้าย Potlatch (2009)
Get the hell out!ไสหัวออกไป! Your Secrets Are Safe (2010)
And if you can't condone the actions of your Commander in Chief, you can get the hell out!ถ้าคุณไม่ยอมใน การปฏิบัติการหน้าที่ผบ.สูงสุด ก็ไสหัวไปซะ! One Will Live, One Will Die (2011)
Everyone get the hell out of here! Get the hell out!ทุกคนออกไปจากที่นี่ให้หมด ออกไปให้หมด Odd Thomas (2013)
Talk to me or get the hell out!บอกมาไม่งั้นก็ไปซะ Incarnate (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top