ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gespräch

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gespräch-, *gespräch*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Gespräche(n) |pl.|, See also: das Gespräch
ein Gespräch führenนำหรือทำการเจรจา, เจรจา
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation [Add to Longdo]
Gespräch {n}interlocution [Add to Longdo]
Gespräch {n} | Gespräche {pl}talk | talks [Add to Longdo]
Gesprächigkeit {f}communicativeness [Add to Longdo]
Gesprächsform {f}interlocutory form [Add to Longdo]
Gesprächspartner {m}interlocutor [Add to Longdo]
Gesprächsstoff {m}topics of conversation [Add to Longdo]
gesprächig {adv}chattily [Add to Longdo]
gesprächigchatty [Add to Longdo]
gesprächigtalkative [Add to Longdo]
gesprächig {adv}talkatively [Add to Longdo]
gesprächsweise {adv}conversationally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gespräch /gəʃprɛːç/ 
   conversation; dialogue; interlocution; talk

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top