ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamma globulins

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamma globulins-, *gamma globulins*, gamma globulin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gamma globulins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gamma globulins*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma Globulinsแกมม่า โกลบุลิน; แกมมา โกลบูลิน, สาร; แกมมาโกลบุลิน; แกมมาโกบูลิน; แกมม่าโกลบุลิน; แกมมากล็อบบูลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it was gamma globulin, it wasn't a fraternity at all.Nein, es war Gamma Globulin. War keine Verbindung, sondern eine Blutbank. Loser (2000)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマグロブリン[, ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top