ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

free lance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -free lance-, *free lance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me Guinevere will use the Unholy Grail to free Lancelot from Arthur's torture.โอ้พระเจ้า ไม่มีทาง! โปรดบอกผมทีว่า ว่า กวิเนอเวียร์ จะใช้จอกแห่งความชั่วราย They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lance \Lance\ (l[a^]ns), n. [OE. lance, F. lance, fr. L. lancea;
   cf. Gr. lo`gchh. Cf. {Launch}.]
   1. A weapon of war, consisting of a long shaft or handle and
    a steel blade or head; a spear carried by horsemen, and
    often decorated with a small flag; also, a spear or
    harpoon used by whalers and fishermen.
    [1913 Webster]
 
       A braver soldier never couched lance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A soldier armed with a lance; a lancer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Founding) A small iron rod which suspends the core of the
    mold in casting a shell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) An instrument which conveys the charge of a piece
    of ordnance and forces it home.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pyrotech.) One of the small paper cases filled with
    combustible composition, which mark the outlines of a
    figure.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) A lancet.
    [PJC]
 
   {Free lance}, in the Middle Ages, and subsequently, a knight
    or roving soldier, who was free to engage for any state or
    commander that purchased his services; hence, a person who
    assails institutions or opinions on his own responsibility
    without regard to party lines or deference to authority.
    See also {freelance}, n. and a., and {freelancer}.
 
   {Lance bucket} (Cavalry), a socket attached to a saddle or
    stirrup strap, in which to rest the but of a lance.
 
   {Lance corporal}, same as {Lancepesade}.
 
   {Lance knight}, a lansquenet. --B. Jonson.
 
   {Lance snake} (Zool.), the fer-de-lance.
 
   {Stink-fire lance} (Mil.), a kind of fuse filled with a
    composition which burns with a suffocating odor; -- used
    in the counter operations of miners.
 
   {To break a lance}, to engage in a tilt or contest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 free lance
   n 1: a writer or artist who sells services to different
      employers without a long-term contract with any of them
      [syn: {freelancer}, {freelance}, {free-lance}, {free
      lance}, {independent}, {self-employed person}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

free lance ( F R IY1 L AE1 N S)

 


  

 
free lance
 • คนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top