Search result for

flak

(80 entries)
(1.4293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flak-, *flak*
English-Thai: Longdo Dictionary
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, S. flak vest, bulletproof vest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flake[N] ชิ้นย่อยที่แตกออกมา, See also: ชิ้นเล็กๆ, สะเก็ด, เกล็ด, Syn. fragment, scale
flake[VT] ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ, Syn. chip
flake[VI] หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆ, Syn. blister, peel off
flake[N] คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง), See also: คนที่ดูผิดปกติ, Syn. eccentric person, screwball
flake[N] แผ่นไม้สำหรับตากหรือผึ่งปลา
flake[VI] งีบหลับ (แสลง), See also: ม่อยหลับ, งีบ, Syn. take a nap
flaky[ADJ] ที่แตกเป็นแผ่น, See also: ที่แตกเป็นสะเก็ด, ที่แตกเป็นชิ้นๆ
flaky[ADJ] ที่ชอบทำตัวประหลาด, Syn. eccentric, wacky, Ant. regular, normal
flaky[SL] ติดยาเสพติด (โคเคน)
flake off[PHRV] แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
snowflake(สโน'เฟลค) n. เกล็ดหิมะ,ผลึกหิมะ,

English-Thai: Nontri Dictionary
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
snowflake(n) เกล็ดหิมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flake graphiteแกรไฟต์แผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flake micasไมกาเกล็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flake white; white leadสีจาดตะกั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flakesเกล็ดเล็ก [การแพทย์]
Flakingผิวหนังตกสะเก็ดและลอก [การแพทย์]
Flakyขุย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This flak is heavy.ปืนใหญ่นี่รุนแรงมาก Shadow of Malevolence (2008)
I'll start you off with some corn flakes. Most important meal-พ่อจะทำคอร์นเฟลกให้นะ มื้อที่สำคัญที่สุด.. Marley & Me (2008)
The ad he's watching is for Flakey Fresh Double Crust.จู่ๆ ก็โดนขโมยไอเดียไปโดย เฟลคกี้ เฟรช Duplicity (2009)
Well, it's not the first first time 'cause those weasels at Flakey Fresh stole the idea from Butter Mills, and then, you'll love this, we find out that the Vice President of Marketing has this 22-year-old assistantที่จริง ก็ไม่ใช่แรกสุดซะทีเดียว เพราะพวกชั่วที่เฟลคกี้ เฟรช ไปขโมยไอเดียมาจากบัตเตอร์ มิลส์อีกที ที่เด็ดกว่านั้นคือ Duplicity (2009)
Hey, Bree, I know what you can make for the wake-- that flaky-breaded-shrimp thing.นี่ บรี ฉันนึกออกแล้วว่าเธอน่าจะทำอะไร ขนมปังหน้ากุ้งชุบเกล็ดขนมปังไง The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
FLAKING ON WORK THAT SEEMS LIKE CAROL.คุณรู้ไหมว่าเธอไปไหน ? Valley Girls (2009)
where's your flak jacket? - i left it in the car. do you see this?ฉันทิ้งมันไว้ในรถ เธอเห็นนี่มั้ย แล้วก็ทางนี้ The Getaway (2009)
- deb, what's why don't you get your fucking flak jacket so everyone knows you're one of us?ชาวบ้านเค้าจะได้รู้ว่า พี่เป็นพวกเราน่ะ เฮ้ นั่นมันไอ้หนูคาราเต้นี่ The Getaway (2009)
Hey, you've got these weird green flakes on your pants.เฮ้ คุณมีเศษเขียว ๆ แปลก ๆ อยู่บนกางเกง Dude, Where's My Groom? (2009)
You see this? The green flake?คุณเห็นตรงนี้มั๊ย Dude, Where's My Groom? (2009)
Hey, Walter, I got some more green flakes for you.เฮ้ วอลเทอร์ผมนำ Dude, Where's My Groom? (2009)
I'm good on green flakes.เศษสีเขียวมาให้คุณ Dude, Where's My Groom? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flakLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
flakSnow fell in large flakes.
flakIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกล็ด[N] (snow) flake, See also: flake of snow, Example: คนเอสกิโมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเกล็ดน้ำแข็ง ได้เร็วกว่าคนอเมริกา, Thai definition: เกล็ดน้ำแข็ง, เกล็ดหิมะ
กะเทาะ[V] peel off, See also: flake off, come off, Syn. ลอก, ล่อน, Example: ลวดลายดอกไม้เถาที่ขอบถาดเริ่มกระเทาะขึ้นสนิม, Thai definition: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat   FR: écaille [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake ; flake of snow   FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake   FR: flocon de neige [m]
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off   
เป็นขุย[v.] (pen khui) EN: be flaky ; be scaly   
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAK    F L AE1 K
FLAKE    F L EY1 K
FLAKY    F L EY1 K IY0
FLAKES    F L EY1 K S
FLAKING    F L EY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flak    (n) (f l a1 k)
flake    (v) (f l ei1 k)
flaky    (j) (f l ei1 k ii)
flaked    (v) (f l ei1 k t)
flakes    (v) (f l ei1 k s)
flakier    (j) (f l ei1 k i@ r)
flaking    (v) (f l ei1 k i ng)
flakiest    (j) (f l ei1 k i i s t)
flakiness    (n) (f l ei1 k i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flak {f}; Flakgeschütz {n} [mil.]anti-aircraft gun [Add to Longdo]
Flakartillerie {f} [mil.]anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
Flakfeuer {n} [mil.]anti-aircraft fire; flak [Add to Longdo]
Flakon {m}small bottle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake [Add to Longdo]
フレーク[, fure-ku] (n) flake [Add to Longdo]
ライトツナフレーク[, raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei [Add to Longdo]
一枚;一片[ひとひら, hitohira] (n) petal; flake [Add to Longdo]
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes [Add to Longdo]
細雪[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flak
   n 1: a slick spokesperson who can turn any criticism to the
      advantage of their employer [syn: {flak catcher}, {flak},
      {flack catcher}, {flack}]
   2: intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the
     Republican Party"; "the government has come under attack";
     "don't give me any flak" [syn: {fire}, {attack}, {flak},
     {flack}, {blast}]
   3: artillery designed to shoot upward at airplanes [syn:
     {antiaircraft}, {antiaircraft gun}, {flak}, {flack}, {pom-
     pom}, {ack-ack}, {ack-ack gun}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Flak [flak] (n) , s.(f )
   antiaircraft gun
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top