ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

farewell.

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farewell.-, *farewell.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา farewell. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *farewell.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Farewell.ลาก่อน. Return of the Condor Heroes (1983)
Taoist brothers, Taoist priests, I shall bid my farewell.พี่น้องช้วนจิน, พี่น้องนักพรต, ข้าขอลา. Return of the Condor Heroes (1983)
- Farewell.- ลาก่อน Toy Story (1995)
Haii and farewell.เอเว แอด เกอ วาเล ลาก่อนสวัสดี Event Horizon (1997)
The Law forbids us to watch you go. Farewell.กฎหมายห้ามเราไปดูที่คุณไป อำลา Princess Mononoke (1997)
this is farewell.แม่นี้เป็นคำอำลา Princess Mononoke (1997)
I bid you all a very fond farewell.ขอลาทุกคนด้วยความอาลัยยิ่ง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Farewell.ขอให้โชคดี. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I couldn't take going back to the family, you know, Salt Lake and all. I had two of the general authorities at my missionary farewell.กลับบ้านก็ไม่ได้ แค่ซอล์เลคนี่เองนะเว้ย ชั้นเคยโดนคาดโทษมา2ครั้งแล้ว Latter Days (2003)
I bid you farewell.ฉันจะมาลาก่อนไป Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And farewell.และลาก่อน! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You are a sad, strange little wagon and you have my pity. Farewell.คุณเป็นคนที่เศร้าเกวียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ แปลกและคุณมีความสงสารของฉัน คำอำลา Cars (2006)
I bid you farewell.ลาก่อนทุกคน Letters from Iwo Jima (2006)
Before he left for Thailand... he came to bid me farewell.ก่อนที่เค้าจะไปที่ไทย เขามาลาย่า Princess Hours (2006)
Farewell.ลาก่อน Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Farewell.ลาก่อน Pathfinder (2007)
Farewell. See you next year.ลาก่อน เจอกันปีหน้า Pathfinder (2007)
I've come to bid you farewell.กระหม่อมมาเพื่อกล่าวคำลา Lancelot (2008)
As he did so... Farewell...และตอนนั้นเอง ลาก่อน... Inkheart (2008)
Farewell...ไปสู่สุขคติ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Farewell.บ๊ายบาย Vampires Suck (2010)
But it's not a farewell.ไม่ใช่มาบอกลา... Episode #1.12 (2010)
"Yours, if you talk of tails, and so farewell.""ลิ้นเธอไง ถ้าพูดถึงหาง" "ก็ลาขาดเลย" The Cohabitation Formulation (2011)
? This is already a belated farewell. ?นี่เป็นการจากลาที่ช้าเกินไป Episode #1.8 (2011)
My love, my farewell.ความรักของฉัน การอำลาของฉัน I Need Romance (2011)
True to her philosophy, Hyun Joo created a lovely farewell.เรื่องจริงของจิตวิทยาของเธอ ฮยุนจูสร้างสรรค์การอำลาอย่างน่ารัก I Need Romance (2011)
Till the next meeting ... Farewell.ผมขอตัวก่อน แล้วเจอกันในการประชุมครั้งหน้านะครับ Episode #1.9 (2011)
Darcy, farewell.ดาร์ซี่ จงโชคดี Thor (2011)
Farewell.จงโชคดี Thor (2011)
My darling, farewell.หลานรักของย่า โชคดีนะจ๊ะ Secret's Safe with Me (2012)
No! They left without a farewell.ไม่! พวกเขาไปไม่ลาซักคำ The Lesser Key of Solomon (2013)
It is a sad farewell.มันเป็นเรื่องน่าเศร้าอำลา Decline of an Empire (2014)
But, if she is trully dead on spirit. Then, my friend can say farewell.แต่ถ้าเธอเป็น trully ตายบนจิตวิญญาณ จากนั้นเพื่อนของฉันสามารถพูดอำลา Decline of an Empire (2014)
Oh. Well, I would hope we could do a much more ceremonial farewell.โอ้ ดีฉันจะหวังว่าเราสามารถทำพิธี อำลามากขึ้น Transformers: Age of Extinction (2014)
This is farewell.ต้องลากันแล้วนะ Breaker of Chains (2014)
Say farewell.ҹ kl'avlan' The Children (2014)
They call it the Long Farewell.เรียกว่า ร่ำลาช้าๆ The Gift (2015)
Farewell.- ไปเร็ว Risen (2016)
Farewell.- ลากอน Risen (2016)
- Bless you, Peter. - Farewell.- พระเจ้าอวยพรท่าน เปโตร Risen (2016)
Farewell.ลาก่อน Risen (2016)
We're going to Tetaragua... - I think it would be better to wait.Wirfah- ren nach Tetaragua, Good Bye und Farewell. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Comm, so gehen wir.Ich komme selbst, farewell. The Olsen Gang Runs Amok (1973)
Adieu, auf wiedersehen, arrivederci, farewell.Adieu, auf Wiedersehen, arrivederci, farewell. The Great Mouse Detective (1986)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farewell \Fare`well"\, interj. [Fare (thou, you) + well.]
   Go well; good-by; adieu; -- originally applied to a person
   departing, but by custom now applied both to those who depart
   and those who remain. It is often separated by the pronoun;
   as, fare you well; and is sometimes used as an expression of
   separation only; as, farewell the year; farewell, ye sweet
   groves; that is, I bid you farewell.
   [1913 Webster]
 
      So farewell hope, and with hope, farewell fear.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Fare thee well! and if forever,
      Still forever fare thee well.      --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Note: The primary accent is sometimes placed on the first
      syllable, especially in poetry.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farewell \Fare`well"\, n.
   1. A wish of happiness or welfare at parting; the parting
    compliment; a good-by; adieu.
    [1913 Webster]
 
   2. Act of departure; leave-taking; a last look at, or
    reference to something.
    [1913 Webster]
 
       And takes her farewell of the glorious sun. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before I take my farewell of the subject. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farewell \Fare"well`\, a.
   Parting; valedictory; final; as, a farewell discourse; his
   farewell bow.
   [1913 Webster]
 
      Leans in his spear to take his farewell view.
                          --Tickell.
   [1913 Webster]
 
   {Farewell rock} (Mining), the Millstone grit; -- so called
    because no coal is found worth working below this stratum.
    It is used for hearths of furnaces, having power to resist
    intense heat. --Ure.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top