ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fallopian tube

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallopian tube-, *fallopian tube*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallopian tube[N] ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fallopian tube; oviduct; salpinx uterina; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fallopian Tube Cycleรอบของท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallopian Tube Diseasesหลอดมดลูก,โรค,ท่อมดลูก,โรค [การแพทย์]
Fallopian Tube Neoplasmsท่อมดลูก,เนื้องอก,หลอดมดลูก,เนื้องอก [การแพทย์]
Fallopian Tubesท่อมดลูก,ท่อนำไข่,ท่อปีกมดลูก,ท่อรังไข่,หลอดมดลูก,ท่อรังไข่,ปีกมดลูก,ท่อไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your fallopian tubes are severely damaged.ท่อนำไข่จากมดลูกคุณบกพร่อง 21 Grams (2003)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輸卵管[ゆらんかん, yurankan] (n) oviduct; Fallopian tubes [Add to Longdo]
卵管[らんかん, rankan] (n,adj-no) fallopian tube; oviduct; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fallopian tube
   n 1: either of a pair of tubes conducting the egg from the ovary
      to the uterus [syn: {Fallopian tube}, {uterine tube},
      {oviduct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top