ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggerations

IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerations-, *exaggerations*, exaggeration
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา exaggerations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *exaggerations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
- Yeah, well, it's probably, uh, exaggeration.- ใช่มันค่อนข้างจะ.. ใหญ่โตไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
And that is not an exaggeration.ไม่ได้พูดเกินจริง Pilot (2008)
I assume you know that what you have can-- and this is no exaggeration-- change the world for the better.ฉันเดาว่า นายคงรู้นะว่าไอ้สิ่งที่นายมีอยู่ตอนนี้มันสามารถ... ฉันไม่ได้ขู่นะ การเปลี่ยนโลก ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Killing Your Number (2009)
When there's emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง The Social Network (2010)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
Iran's claim of 3,000 casualties "a gross exaggerationคำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น ถือเป็นคำพูดเกินจริง The Smile (2012)
That's not an exaggeration. That's a lie.นั่นไม่ใช่การพูดเกินจริง มันคือการโกหก Sacrifice (2012)
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก Crystal (2012)
It's called dramatic license, darling. Actually, it's called wild exaggeration.เธอไม่ได้วิ่งมาราธอน หนึ่งอาทิตย์ก่อนคลอดด้วย Once Upon a Crime (2012)
Oh. It's just a slight exaggeration."ริชาร์ดมีจินตนาการมืดเสมอ Once Upon a Crime (2012)
You are the dumbest person I've met in my entire life, and that is not an exaggeration.คุณเป็นคนที่โง่ที่สุด ฉันได้พบในชีวิตทั้งหมดของฉัน และที่ไม่ได้พูดเกินจริง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- That's a slight exaggeration.-อาจมีใส่สีเกินไปนิดหน่อย Safe Haven (2013)
Exaggerations! It's in the country.พูดเวอร์น่า ก็แค่ชนบท Fae-ge Against the Machine (2013)
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้ Red Velvet Cupcakes (2013)
Always the same... your mother's exaggerations.ยังเหมือนเดิมเลยนะ แม่แกก็พูดเว่อร์ไป Episode #1.4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeration"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggerationHe has a tendency toward exaggeration.
exaggerationIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that she is an angel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATION IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N
EXAGGERATIONS IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggeration (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃən (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)
exaggerations (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃənz (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸人听闻[sǒng rén tīng wén, ㄙㄨㄥˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥ ㄨㄣˊ, / ] to sensationalize (成语 saw); deliberate exaggeration to scare people, #43,147 [Add to Longdo]
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]
誇張[こちょう, kochou] (n,vs) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
針ほどのことを棒ほどに言う[はりほどのことをぼうほどにいう, harihodonokotowobouhodoniiu] (exp) (id) (See 針小棒大) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
針小棒大[しんしょうぼうだい, shinshouboudai] (adj-na,n) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration [Add to Longdo]
大仰;大形[おおぎょう, oogyou] (adj-na,n) exaggeration [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top