ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventuate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventuate-, *eventuate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventuate(vi) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: ผล ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล, ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And eventually, จนในที่สุด Wuthering Heights (1992)
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network.ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม The Lawnmower Man (1992)
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As time went on we saw less and less of Teddy and Vern until eventually they became just two more faces in the halls.เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นเท็ดดี้ กับเวิร์น น้อยลง น้อยลง จนในที่สุดพวกเขากลายเป็นเพียงสอง ใบหน้าที่โผล่เข้ามาในห้องประชุม Stand by Me (1986)
He went on to college and eventually became a lawyer.เขาเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและในที่สุด ก็ได้เป็นทนายความ Stand by Me (1986)
And Roberts and I eventually became friends.โรเบิร์ตกับข้ากลายเป็นมิตรกัน The Princess Bride (1987)
Now, I'll need a sword, eventually.ข้าต้องการดาบ The Princess Bride (1987)
I took my mind off the pain by reminding myself that when I eventually did stand up I'd be exactly two inches closer to the stars.ผมละความเจ็บโดยคิดเสมอว่า เมื่อผมยืนขึ้น ผมจะใกล้ดาวอีก 2 นิ้ว Gattaca (1997)
Because everything that was meant to happen, does... eventually.เพราะทุกสิ่งมันมีจุดมุ่งหมายในท้ายสุด American Beauty (1999)
Eventually, I'm going to wear out.ในที่สุด ฉันก็จะเสื่อมสภาพ Bicentennial Man (1999)
And, like all of you, it'll eventually cease to function.และเหมือนเช่นทุกท่าน... ในที่สุดมันจะหยุดทำงาน Bicentennial Man (1999)
Eventually, she'll find out where you're going every day.แล้วเอาเข้าจริงๆ อีกไม่นาน เธอก็จะรู้ ว่านายไปไหนมาไหนทุกวัน Death Has a Shadow (1999)

WordNet (3.0)
eventuate(v) come out in the end

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Eventuate

v. i. [ imp. & p. p. Eventuated p. pr. & vb. n. Eventuating. ] To come out finally or in conclusion; to result; to come to pass. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top