ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicentre

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicentre-, *epicentre*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am in the epicentre of the intelligence industry right now.ของอุตสาหกรรมข่าวกรอง The Corporation (2003)
We are about to be in the epicentre of a perfect food storm.ตอนนี้เรากำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจาย.. ของพายุอาหาร! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The IBBC's Manhattan branch is the epicentre of its U.S. Money-laundering operation.IBBC สาขาแมนฮัตตัน เป็นตัวเดินเรื่องในสหรัฐฯ จัดการเรื่องปล่อยเงิน The International (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์กลาง [n.] (sūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle ; epicenter   FR: centre [m] ; coeur [m] ; milieu [m] ; épicentre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epicentre (n) ˈɛpɪsɛntər (e1 p i s e n t @ r)
epicentres (n) ˈɛpɪsɛntəz (e1 p i s e n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epizentrum {n}epicentre [Br.]; epicenter [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
震央[しんおう, shin'ou] (n,adj-no) (See 震源) epicentre (of an earthquake); epicenter [Add to Longdo]
震源地[しんげんち, shingenchi] (n) epicenter; epicentre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epicentre
      n 1: the point on the Earth's surface directly above the focus
           of an earthquake [syn: {epicenter}, {epicentre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top