ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrusted

EH0 N K R AH1 S T IH0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrusted-, *encrusted*, encrust, encruste
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encrusted tongueลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you can see the logo. It's encrusted in the cookie.- โลโก้บนคุ้กกี้ Home (2010)
We were encrusted by your world.เราเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มโลกของเจ้า Noah (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRUSTED EH0 N K R AH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encrusted (v) ˈɪnkrˈʌstɪd (i1 n k r uh1 s t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encrusted \encrusted\ adj.
   covered with or hardened into a crust.
 
   Syn: crusted.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrusted
   adj 1: having a hardened crust as a covering [syn: {crusted},
       {encrusted}, {crusty}, {crustlike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top