ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edentata

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edentata-, *edentata*
Possible hiragana form: えでんたた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edentatan. ประเภท (order) สัตว์ที่ไร้ฟัน

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edentata \E`den*ta"ta\, prop. n. pl. [NL., neut. pl. from L.
   edentatus, p. p. of edentare to render toothless; e out +
   dens, dentis, tooth.] (Zo["o]l.)
   An order of mammals including the armadillos, sloths, and
   anteaters; -- called also {Bruta}. The incisor teeth are
   rarely developed, and in some groups all the teeth are
   lacking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Edentata
   n 1: order of mammals having few or no teeth including: New
      World anteaters; sloths; armadillos [syn: {Edentata},
      {order Edentata}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top