ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disjunctions

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disjunctions-, *disjunctions*, disjunction
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disjunctions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disjunctions*)
English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disjunctionการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disjunction; disjunctive proposition; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disjunctive proposition; disjunction; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disjunctive statement; disjunction; disjunctive propositionประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร้าวฉาน[N] disunion, See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction, Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประพจน์เลือก[n. exp.] (praphot leūak) EN: disjunction   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disjunktion {f}; ODER-Verknüpfung {f}disjunction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選言[せんげん, sengen] (n) {comp} (logical) disjunction [Add to Longdo]
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top