ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devest

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devest-, *devest*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devest(ดิเวสท') vt. ดูdivest

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devest \De*vest"\, v. t. [imp. & p. p. {Devested}; p. pr. & vb.
   n. {Devesting}.] [L. devestire to undress; de + vestire to
   dress: cf. OF. devestir, F. d['e]v[^e]tir. Cf. {Divest}.]
   1. To divest; to undress. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take away, as an authority, title, etc., to deprive; to
    alienate, as an estate.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is now generally written divest, except in
      the legal sense.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devest \De*vest"\, v. i. (Law)
   To be taken away, lost, or alienated, as a title or an
   estate.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top