ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

der fall sein

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der fall sein-, *der fall sein*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา der fall sein มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *der fall sein*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Regan is just waiting now till I have to close my doors, which could be any minute, so he can walk in and take over himself.Regan wartet nur darauf, dass ich den Laden zusperren muss was ja auch bald der Fall sein wird, dann wir er ihn selbst übernehmen. The Gunfight at Dodge City (1959)
Just leave it to me.Sollte das der Fall sein, lassen wir uns etwas Neues einfallen. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Well, that's not necessarily so.Das muss nicht der Fall seinExperiment in Terror (1962)
Usually, these evenings end with one tired old man, one battle-scarred hound dog and one or more extremely dead raccoons, but as you may suspect, that will not be the case tonight.Für gewöhnlich enden diese Abende mit einem müden alten Mann, einem vom Kampf gezeichneten Jagdhund und extrem toten Waschbären. Aber wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, wird es heute Abend nicht der Fall seinThe Hunt (1962)
But, we wish you'd receive us without a fanfare.Aber wir können euch noch nicht sagen, wann das der Fall sein wird. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
For the first time in his life!Das wird das erste Mal in seinem Leben der Fall seinThompson 1880 (1966)
To the best of my knowledge, doctorates are not awarded for witchcraft, but in the event they are, no doubt I shall qualify for one.Meines Wissens nach werden Doktoren nicht ausgezeichnet für Hexerei. Aber sollte das mal der Fall sein, bin ich sicher bestens dafür qualifiziert. Frankenstein Created Woman (1967)
It may be that one of the big men in the company is interested in her career.Es könnte der Fall sein, dass einer der führenden Köpfe... an ihrer Karriere interessiert ist. How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
The psychiatrist warned me that might be the case.Nun, der Psychologe warnte mich, dass dies der Fall sein wird. A Change of Mind (1967)
There will not be.- Das wird nicht der Fall seinThe Heir Apparent (1968)
Should find you cheating...Sollte das der Fall sein, schießt er natürlich auch sofort. Un par de asesinos (1970)
- No reason, if you'll just cooperate.Das wird ja Gott sei Dank nicht der Fall sein, wenn Sie vernünftig sind. Avanti! (1972)
And when'll that be?Und wann wird das der Fall seinThe Crazies (1973)
We doubt it, frankly, Chris, but, uh, we want you in there to check the situation over just in case.Verdammte Scheiße. - Wir glauben es zwar nicht, Chris.... ...aber wenn es doch der Fall sein sollte, wollen wir, dass Sie dort die Situation überprüfen. The Crazies (1973)
We might not be so lucky again.Das mag nicht immer der Fall seinFoxy Brown (1974)
- Not in this hospital. - Why not?In diesem Spital wird's nicht mehr der Fall seinMere rosii (1975)
"Dammit it that's the case.Verdamm mich, sollte das der Fall seinRapture (1979)
To your surprise, you will be, soon enough.Und du wirst dich wundern, wie bald das der Fall sein wird. The Inspiration (1980)
Only onstage, of course.Was hoffentlich noch oft der Fall sein wird. Mephisto (1981)
But in case we must, obviously we'll eat only canned food,Sollte es doch der Fall sein, nehmen wir Halbkonserven zu uns. Výprava do minula (1983)
That's possible, but it doesn't necessarily follow, Michael.Das ist möglich, aber muss nicht zwingend der Fall seinBig Iron (1984)
If nuclear war comes- and it could come at any time- imagine the two of us locked together in those final moments... our death bittersweet, but the image of us intertwined... living for all eternity.Wenn es einen Atomkrieg gäbe - und das könnte jederzeit der Fall sein - wären wir beide für immer verschmolzen. Ein bittersüßer Tod, doch unsere Körper umschlungen in alle Ewigkeit. Steele Eligible (1984)
He's coming here to Charleston.Ich bin unsicher, dass das je der Fall sein wird. Ich kann nicht mehr warten! Episode #1.5 (1985)
And because of my father... and because of Kessler and because of Clausen... it will not be much longer.Und dank meinem Vater und dank Kessler und Clausen wird das auch nicht mehr der Fall seinThe Holcroft Covenant (1985)
Not like it will after 10 or five years, when she'll have forgotten.wie das in 5 bis 10 Jahren der Fall sein wird. Denn dann wird sie ihren Mann vergessen haben. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Yeah, well, I'm sure we will be.Ja, ich bin sicher, das wird der Fall seinRumors of My Death (1987)
It may well be.Das mag der Fall seinThe Untouchables (1987)
I'm very busy. What are you doing ? I'm assigning parking spaces.Falls das nicht der Fall sein sollte, würde es Ihnen etwas ausmachen, sich über seinen Verbleib zu erkundigen? Movin' Out (1988)
I do believe, however, this is not the case with your daughter, Mrs Scully.Ich glaube jedoch, das wird hier nicht der Fall seinOne Breath (1994)
If that's the case, it's going to cost a lot more than your pinky finger!Sollte das der Fall sein, verlierst Du sicherlich mehr als Deinen kleinen Finger. Fudoh: The New Generation (1996)
Ballistics found that one of the guns in the shoot-out was usedin today's murders and is possibly the same gun used in several recent drug-related killings.Mit einer der Waffen, so der Ballistiker... wurden die heutigen Morde begangen. Das könnte auch der Fall sein... bei anderen Morden im Drogenmilieu. Gridlock'd (1997)
This time they're not coming back.diesmal wird das nicht der fall seinConflicts of Interest (1997)
Because if she was and if she was killed because of it you have to understand that you will not leave this room alive.Wenn das der fall sein sollte und sie dabei getötet worden ist, kann ich Ihnen versichern, dass Sie dieses Gebäude nicht mehr lebend verlassen werden. Rising Star (1997)
Do you think that could be the case here?- Könnte das hier der Fall seinThe Ninth Gate (1999)
They are refusing to come out, and apparently, they still plan to commit mass suicide once the meteor shower starts, which should be any moment now.Sie weigern sich, herauszukommen und hegen immer noch die Absicht, Massenselbstmord zu begehen, was jeden Augenblick der Fall sein dürfte. Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
That's not gonna happen.Das wird nie der Fall seinThe Knight in White Satin Armor (2000)
She may decide she wants company, and if she does, you're the first person I'll call.Vielleicht will sie ja doch noch Gesellschaft. Und sollte das der Fall sein, bist du der Erste, der davon erfährt. Imperfection (2000)
Not possible.Das wird nicht der Fall seinInside Man (2000)
They say that when I die, the case will die.Wenn ich sterbe, so heißt es, findet auch der Fall sein Ende. Along Came a Spider (2001)
They say that when I die, the case will die."Wenn ich sterbe, so heißt es, findet auch der Fall sein Ende." Along Came a Spider (2001)
Then he released the souls... from the stone and put them in the guardian monsters.Wenn das bei diesem Stein der Fall sein sollte, dann hat er versucht, die eingesperrte Seele zu befreien und sie in das Yamato-Monster einfließen zu lassen. So könnte man das doch sehen. Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
Of course I'm sure that won't be the case here.Das wird hier natürlich nicht der Fall seinEndgame (2001)
No. Now, that's just not true.Nein, das Gegenteil wird der Fall seinThat Old Gang of Mine (2001)
If time doesn't reset itself, this table against that door is not gonna help much.Wenn das der Fall sein sollte, wird uns dieser Tisch nicht viel Schutz bringen. All Hell Breaks Loose (2001)
If that is the case, then you can orb me up there right now...Wenn das der Fall sein sollte, kannst du mich gleich hinaufbeamen... Wrestling with Demons (2001)
But I don't think that'll happen here.Aber das wird wohl hier nicht der Fall seinThe Massage (2002)
He says this time the gun industry will pay.Laut Wendall Rohr wird das diesmal der Fall seinRunaway Jury (2003)
Even if that's the case, yeah.Selbst wenn das der Fall sein sollte, ja. Love Actually (2003)
Because if she does, as much as I know I should keep her alive to maybe try to figure out the last two years of my life,Wenn das der Fall sein sollte - obwohl ich sie am Leben lassen muss, um zu erfahren, was mit mir passiert ist... The Nemesis (2003)
That may happen sooner than you realize.Das mag eher der Fall sein, als Sie meinen. Cease Fire (2003)

German-Thai: Longdo Dictionary
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das dürfte der Fall sein.That might well be so. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top