ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demurral

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demurral-, *demurral*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demurral \De*mur"ral\, n.
   Demur; delay in acting or deciding.
   [1913 Webster]
 
      The same causes of demurral existed which prevented
      British troops from assisting in the expulsion of the
      French from Rome.            --Southey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demurral
   n 1: (law) a formal objection to an opponent's pleadings [syn:
      {demur}, {demurral}, {demurrer}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top