ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delegates

D EH1 L AH0 G EY2 T S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delegates-, *delegates*, delegate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ѹɰҹ Ҥ"Ե"ͧ.. , ͺ˹ҡ÷ٵ... Ghost in the Shell (1995)
Delegates from all over the world.รวมทั้งตัวแทนจากทั่วโลก. Transporter 2 (2005)
I did, however, speak to delegates...- ฉันได้ไปพูดคุยกับตัวแทน 2 คนที่ไม่ออกนามค่ะ Vantage Point (2008)
President Taylor tells me you were instrumental in convincing the Russian delegates to stayท่าน ปธน.เทย์เลอร์ บอกดิฉันว่า คุณเป็นเครื่องจักรสำคัญ ที่โน้มน้าวให้ ผู้แทนรัสเซียยังอยู่ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I've investigated it, but I learned nothing from the delegates.ได้มีการสอบสวนแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยจากผู้แทน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
My dearest German delegates, every time the Qing government fires a gun at us, your money presses the trigger.ท่านผู้แทนจากเยอรมันที่รัก ราชวงศ์ชิงเล็งปืนใส่เราทุกครั้งไป โดยเงินของคุณช่วยเขาเหนี่ยวไกปืน 1911 (2011)
Delegates are on their way.คณะผู้แทน กำลังเดินทางมา Survival of the Fittest (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegatesDelegates from many countries participated in the conference.
delegatesThey were delegates from India to the U. N.

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATES    D EH1 L AH0 G EY2 T S
DELEGATES    D EH1 L AH0 G AH0 T S
DELEGATES'    D EH2 L AH0 G EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegates    (n) dˈɛlɪgəts (d e1 l i g @ t s)
delegates    (v) dˈɛlɪgɛɪts (d e1 l i g ei t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top