ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debauching

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debauching-, *debauching*, debauch
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา debauching มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *debauching*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debauch[VT] ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม (คำเป็นทางการ), Syn. seduce
debauchee[N] คนที่ล่อลวงคนอื่นไปสู่สิ่งที่ไม่ดี (คำเป็นทางการ)
debauchery[N] พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์, See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด, Syn. indulgence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย

English-Thai: Nontri Dictionary
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Debauches, intrigues, seductions!ขี้เหล้า คบชู้สู่สาว ล่อลวงหญิงสาว Episode #1.5 (1995)
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง The Freshmen (2009)
Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber. Watchmen (2009)
You thought uncle sam was gonna pay for your great debauch forever?คิดว่าพวกเค้ายอมให้นายเสเพล.. ไปตลอดงั้นสิ? Melbourne (2010)
And other assorted debaucheries.และเสวยสุขกัน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน Riding in Town Cars with Boys (2011)
I got five years of debauchery to catch up on.ผมต้องไปเสเพลให้คุ้มกับ 5 ปีที่เสียไป Pilot (2012)
I was told you were drunk, impertinent, and thoroughly debauched.ได้ยินมาว่าเจ้ามันขี้เมา ไร้ยางอาย แถมยังมั่วโลกีย์ Kissed by Fire (2013)
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ The Name Game (2013)
I gorge myself on debauchery.ผมได้พลังจากโลกีย์ แบคคัสอย่างพวกเรา Faes Wide Shut (2013)
And to celebrate with our weekly act of debauchery,และเพื่อเฉลิมฉลองกับการกระทำ ของเรารายสัปดาห์ของมึนเมา The Wolf of Wall Street (2013)
Dragons? Debauchery.แตกแยกเพราะตำแหน่งกันแล้วเหรอ Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว[V] be promiscuous, See also: be debauched, be licentious, Syn. สำส่อน, Example: สามีหล่อนชอบไปมั่วกับพวกนักร้องไม่รู้กี่คนต่อ กี่คน, Thai definition: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, มักมากในกามอย่างไม่เลือกหน้า
ขี้เหล้าเมายา[ADJ] drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน
สำส่อน[ADJ] promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
สำมะเลเทเมา[V] debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBAUCHE    D EH1 B AW0 K
DEBAUCHERY    D AH0 B AO1 CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debauch    (v) dˈɪbˈɔːtʃ (d i1 b oo1 ch)
debauched    (v) dˈɪbˈɔːtʃt (d i1 b oo1 ch t)
debauchee    (n) dˈɪbˌɔːtʃˈiː (d i1 b oo2 ch ii1)
debauches    (v) dˈɪbˈɔːtʃɪz (d i1 b oo1 ch i z)
debauchees    (n) dˈɪbˌɔːtʃˈiːz (d i1 b oo2 ch ii1 z)
debauchery    (n) dˈɪbˈɔːtʃəriː (d i1 b oo1 ch @ r ii)
debauching    (v) dˈɪbˈɔːtʃɪŋ (d i1 b oo1 ch i ng)
debaucheries    (n) dˈɪbˈɔːtʃərɪz (d i1 b oo1 ch @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灯红酒绿[dēng hóng jiǔ lǜ, ㄉㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 绿 / ] (set phrase) scene of feasting and pleasure-seeking; scene of debauchery, #42,096 [Add to Longdo]
纵欲[zòng yù, ㄗㄨㄥˋ ㄩˋ, / ] to indulge in debauchery, #46,422 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschweifung {f} | Ausschweifungen {pl}debauchery | debaucheries [Add to Longdo]
Verführer {m} | Verführer {pl}debaucher | debauchers [Add to Longdo]
verderben | verderbend | verdorben | verdirbtto debauch | debauching | debauched | debauches [Add to Longdo]
verführen | verführend | verführt | verführt | verführteto debauch | debauching | debauched | debauches | debauched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
淫逸;淫佚[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
酒池肉林[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch [Add to Longdo]
女道楽[おんなどうらく, onnadouraku] (n) womanizing; debauchery; philandering [Add to Longdo]
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee [Add to Longdo]
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation [Add to Longdo]
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery [Add to Longdo]
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
遊蕩児[ゆうとうじ, yuutouji] (n) debauched person [Add to Longdo]
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debauch \De*bauch"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Debauched}; p.
   pr. & vb. n. {Debauching}.] [F. d['e]baucher, prob.
   originally, to entice away from the workshop; pref. d['e]-
   (L. dis- or de) + OF. bauche, bauge, hut, cf. F. bauge lair
   of a wild boar; prob. from G. or Icel., cf. Icel. b[=a]lkr.
   See {Balk}, n.]
   To lead away from purity or excellence; to corrupt in
   character or principles; to mar; to vitiate; to pollute; to
   seduce; as, to debauch one's self by intemperance; to debauch
   a woman; to debauch an army.
   [1913 Webster]
 
      Learning not debauched by ambition.   --Burke.
   [1913 Webster]
 
      A man must have got his conscience thoroughly debauched
      and hardened before he can arrive to the height of sin.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      Her pride debauched her judgment and her eyes.
                          --Cowley.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top