ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dauntingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dauntingly-, *dauntingly*, daunting
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is the dumbest idea you've ever had. You have had some daunting...- นี่เป็นความคิดที่ซื่อบื้อที่สุด นายยัง... Spider-Man 3 (2007)
And he has placed in front of us a daunting but righteous task.พระเจ้าได้มอบให้เรา เพื่อใช้ต่อสู้กับอธรรม You'll Be the Death of Me (2008)
"With that choice comes daunting responsibility.ด้วยทางเลือกนั้น กลายเป็นหน้าที่ที่ท้าทาย Fun Town (2008)
It's a bit daunting, isn't it?มันเสี่ยงไปหน่อยนา The Bank Job (2008)
Each more daunting than the last.แต่ละด่านท้าทายขึ้นเรื่อยๆด้วย The Staircase Implementation (2010)
SETI tries to listen to everything out there. It's a daunting task.ดังนั้นมากที่สุดเท่าที่ซีไอเอ ล่าพูดพล่อยก่อการร้าย Are We Alone? (2010)
All right, I know this seems daunting, but, uh, most of the auction items are already labeled.ฉันรู้นี่มันดูน่ากลัว แต่ของประมูลส่วนใหญ่ ถูกติดป้ายหมดแล้ว It Just Got Normal (2012)
'And posted a daunting time of 1.56.6.'และทำเวลาได้ 1 นาที 56.6 วินาที' Episode #18.1 (2012)
You know, maybe you should pick some speeches st a little less daunting to compare yours to, like, um, "Say Anything" or "Twilight."บางทีลูกน่าจะหยิบเอาคำพูด ที่น่ากลัวน้อยหน่อยเอามา แล้วเปรียบเทียบกับของลูก เหมือนเรื่อง "Say Anything" หรือ "Twilight" Always (2012)
But having you at my side makes the world seem less daunting.แต่การมีลูกอยู่ข้างๆ ก็ทำให้โลกน่าหวาดกลัวน้อยลงแล้ว Confession (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรหด(adv) resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAUNTING D AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daunting (v) dˈɔːntɪŋ (d oo1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine beängstigende Aufgabea daunting task [Add to Longdo]
einschüchtern; erschrecken; schrecken | einschüchternd; erschreckend; schreckento daunt | daunting [Add to Longdo]
entmutigen | entmutigendto daunt | daunting [Add to Longdo]
entmutigend; beängstigend { adj }daunting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dauntingly
      adv 1: to a degree or in a manner that daunts; "dauntingly
             difficult"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top