ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

date back to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -date back to-, *date back to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
date back to(phrv) มีขึ้นเมื่อ, See also: มีมาตั้งแต่, Syn. go back, go back to, reckon from

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They date back to the death of Christ.ย้อน หลังไปตั้งแต่พระเยซูตาย The Da Vinci Code (2006)
Date back to the '70s, don't match any other bandwidth...มันmatchกับ cb ไม่ได้ Tell It to the Frogs (2010)
Details surrounding the intricate system of gas lines that run beneath the square are still forthcoming, but the majority of those lines date back to the Soviet era and have not been updated in at least. ..รายระเอียดรอบๆ ระบบท่อแก๊สอันซับซ้อน ซึ่งอยู่ภายใต้จัตุรัส ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป แต่ท่อแก็สส่วนใหญ่นั้น มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Ceremonies here date back to our ancestors' first arrival in Chance Harbor.พิธีการที่นี่ มีมาตั้งแต่ บรรพบุรุษของเราคนแรก มาถึง ใน แชนส์ ฮาร์เบอร์ Family (2012)
If this documentation is correct, these remains date back to Paleolithic times.หากเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง ซากพวกนี้จะทำให้ย้อนกลับไปยังยุคหินโบราณ The Archaeologist in the Cocoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
date back toThis book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top