ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyrano

K IY0 R AA1 N OW0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyrano-, *cyrano*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ready, come on, Cyrano...- พร้อมรึยัง ซีราโน่ Brothers (2009)
No! I'm sick of Lynette making those Cyrano de Bergerac jokes, whoever she was.ฉันล่ะเบื่อ ลินเนทที่ชอบทำเป็นตลก Let Me Entertain You (2010)
Cyrano AgencyCyrano Agency Cyrano Agency (2010)
CYRANO AGENCYบริษัท... . จัดให้.. Cyrano Agency (2010)
Cyrano De Bergerac!ไซราโน เดอ เบอเกระค Cyrano Agency (2010)
Cyrano was in love with his cousin, Roxanne.ไซราโนตกหลุมรักกับญาติของตัวเอง รอกซาน Cyrano Agency (2010)
Cyrano wrote love letter to his love...ไซราโนเขียนจดหมายรัก ให้กับคนรักของเขา Cyrano Agency (2010)
Does Roxanne end up with Cyrano?รอกซานได้กับไซราโนรึเปล่า Cyrano Agency (2010)
Well, since it's called Cyrano,ผมว่า เพราะชื่อเรื่องคือ ไซราโน Cyrano Agency (2010)
Cyrano De Bergerac Directed by LEE Byung-hunCyrano De Bergerac Directed by LEE Byung-hun Cyrano Agency (2010)
This is Cyrano's Agency's last job.นี่เป็นงานสุดท้ายของ Cyrano Cyrano Agency (2010)
Most people would sympathize with Cyrano.คนส่วนใหญ่มักจะเห็นใจไซราโน Cyrano Agency (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYRANO    K IY0 R AA1 N OW0
CYRANO    S IH1 R AH0 N OW2

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top