ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coup

K UW1   
151 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coup-, *coup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow
couple[N] คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
couple[N] คู่สามีภรรยา
couple[VT] ทำให้เชื่อมต่อ, Syn. unite, join, link
couple[VI] มีเพศสัมพันธ์
couple[N] สองสิ่งที่คล้ายกัน, Syn. pair, twosome
couple[N] สิ่งที่เชื่อมติดกัน, Syn. bond, link
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า
coupon[N] แบบฟอร์ม
coupon[SL] หน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
coup d'etat(คูเดทา') n. รัฐประหาร -pl. coups d'etat
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,การต่อก้น,เครื่องพวง,การร่วมคู่
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
coupe(n) รถเก๋งสองประตู
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
couple(vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู่
coupling(n) หัวต่อรถ,เครื่องต่อ,เครื่องพ่วง,การเชื่อมต่อ
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Coup de Théâtreเหตุการณ์พลิกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupéรถคูเป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coupled pulse; pulse, bigeminal; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coupled waveคลื่นคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
couplerตัวคู่ต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupling๑. การคู่ควบ๒. คู่ต่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coupleควบคู่ [การแพทย์]
coupleแรงคู่ควบ, แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน แนวแรงทั้งสองขนานกัน แต่มีทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Couple, Tightlyควบคู่แน่นแฟ้น [การแพทย์]
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Couples therapyการบำบัดชีวิตคู่ [TU Subject Heading]
Couplingการจับคู่กัน,การควบคู่,การควบ,คัปปลิ้ง [การแพทย์]
Coupling agentสารเติมแต่งที่ทำหน้าที่เพิ่มอันตรกิริยา (เกิดการเชื่อมโยง) ระหว่างยางกับสารเสริมแรงประเภทซิลิกาให้มีแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยหมู่อัลคอกซีบนสารคู่ควบจะทำปฏิกิริยาเคมีกับหมู่ไซลานอลที่อยู่บนพื้น ผิวของซิลิกาเกิดเป็นพันธะไซลอกเซนที่เสถียร ทำให้หมู่ไซลานอลลดลง อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคของซิลิกาจึงลดลงด้วย ตัวอย่างของสารคู่ควบ ได้แก่ ไทรเอทอกซีไซลีลโพรพีลเททระซัลไฟด์ (Si-69) เมอร์แคปโตโพรพีลไทรเมทอกซีไซเลน (A-189) ไทโอไซยาเนโตโพรพีลไทเอทอกซีไซเลน (Si-264) เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Coupling Agentsสารหล่อลื่น [การแพทย์]
Coupling Phaseคอพพลิ่งเฟส [การแพทย์]
Coupling Reactionปฏิกิริยาควบคู่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Coupledคู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.ไอเดียที่ว่าแกนนำในการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากจากสองพรรคใหญ่ แถมด้วยความหมกมุ่น ในคำสอนของพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยม  ()
That a coup is being articulated.ว่ารัฐประหารจะต้องเกิดแน่นอน  ()
In the end, Ronnie administered Walshy's final coup de grace with a pound coin rather than a testicular vice.ในท้ายที่สุด รอนนี่จัดการ เชือดวอลชี่เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยเหรียญหนึ่งปอนด์ แทนที่จะเป็นที่หนีบอัณฑะ The Secret of Sales (2017)
There was a coup in Georgia.มีรัฐประหารในจอร์เจีย The Six Thatchers (2017)
It's a coup for me. Victoria knows her stuff.ฉันโชคดีมาก เพราะวิคตอเรียรู้จักของๆเธอดี Mercy (2013)
Back then, you vowed full support for your father, and yet, recently, there have been reports that you led a coup against him at Grayson Global.ในตอนนั้น คุณให้คำมั่น ว่าจะสนับสนุนพ่อคุณอย่างเต็มที่ แต่เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานเข้ามาว่า คุณได้นำทีมต่อต้านเขาในเกรย์สัน โกลบอล Identity (2013)
I thought your little pet had staged a coup d'etat.ฉันคิดว่า สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเเกเล่นบททำรัฐประหารอยู่น่ะ Salvation (2013)
Well, just consider this a coup d'état. Get this trash off my lawn.ดีเพียงพิจารณานี้รัฐประหาร ได้รับถังขยะนี้ออกจากสนามหญ้าของฉัน White House Down (2013)
What if this were even a coup d'état?ถ้านี้แม้รัฐประหาร? White House Down (2013)
A 2008 coup attempt plunged them into political instability.ปี 2008 มีการพยายามทำรัฐประหาร ทำให้การเมืองไม่มั่นคง Hit (2012)
You can't play the grieving widow and the leader of a coup at the same time.เหลวไหล คุณไม่มีทางเล่นบทแม่ม่ายผู้โศกา พร้อมกับบทหัวหน้ารัฐประหารได้หรอก In the Beginning (2012)
Your own little corporate coup d'etat.คุณเองก็ทำ การปฏิวัติเล็กๆ องค์กรของคุณเองแล้วนิ Time's Up (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coupA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
coupA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
coupA couple of swallows are flying overhead.
coupAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
coupA married couple should form a union.
coupAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
coupA son was born to the couple.
coupAt the last office I went to I ran out of work after a couple of hours, which made the rest of the day rather boring.
coupA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
coupBring a couple more chairs.
coupChristmas in Japan is, if anything, a day for couples.
coupCould you lend me your bicycle for a couple of days?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะรัฐประหาร[N] coup d'etat council, Example: นักศึกษาเดินขบวนต่อต้านการกระทำของคณะรัฐประหาร, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่ใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
คู่ผัวตัวเมีย[N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่
คู่[CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คู่[N] couple, See also: spouse, mate, partner, Example: สามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก, Thai definition: ผัวหรือเมีย
คูปอง[N] coupon, Example: ในโรงอาหารนักศึกษาจะใช้คูปองซึ่งมีราคาแทนเงินจริงควบคู่กับบัตรปันส่วนอาหาร, Thai definition: บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม, Notes: (ฝรั่งเศส)
รัฐประหาร[N] coup d'etat, See also: overthrow a government, Example: การขึ้นสู่อำนาจของเขานั้นไม่ใช่ได้มาโดยการทำรัฐประหาร แต่ได้มาโดยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปัญญาชน, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ยม[N] twin, See also: couple, pair, double, counterpart, Syn. แฝด, คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมก[N] pair, See also: couple, double, counterpart, Syn. คู่, แฝด, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมล[N] pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
การรัฐประหาร[N] coup d'etat, Syn. การปฏิวัติ, Example: การรัฐประหารทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายมาก, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บัตรปันส่วน[n. exp.] (bat pansuan) EN: ration card ; coupon   
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   

CMU English Pronouncing Dictionary
COUP    K UW1
COUPE    K UW1 P
COUPS    K UW1 Z
COUPON    K UW1 P AO2 N
COUPON    K Y UW1 P AO2 N
COUPLE    K AH1 P AH0 L
COUPES    K UW1 P S
COUPER    K UW1 ER0
COUPLEY    K AH1 P L IY0
COUPLED    K AH1 P AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coup    (n) kˈuː (k uu1)
coupe    (n) kˈuːpɛɪ (k uu1 p ei)
coups    (n) kˈuːz (k uu1 z)
coup_e    (n) kˈuːpɛɪ (k uu1 p ei)
couple    (v) kˈʌpl (k uh1 p l)
coupon    (n) kˈuːpɒn (k uu1 p o n)
coup_es    (n) kˈuːpɛɪz (k uu1 p ei z)
coupled    (v) kˈʌpld (k uh1 p l d)
couples    (v) kˈʌplz (k uh1 p l z)
couplet    (n) kˈʌplɪt (k uh1 p l i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
政变[zhèng biàn, ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] coup d'état, #14,415 [Add to Longdo]
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon, #16,166 [Add to Longdo]
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coupling (phys.); copula (statistics), #26,366 [Add to Longdo]
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]
一对[yī duì, ㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair [Add to Longdo]
挂钩[guà gōu, ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] couple; link together [Add to Longdo]
购物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
酷鹏[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, / ] coupon (loan word) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coup {m}; Streich {m}; gelungener Streich | Coups {pl}; Streiche {pl}coup | coup [Add to Longdo]
Coupon {m}; Kupon {m} | Coupons {pl}; Kupons {pl}coupon; voucher | coupons; vouchers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
カップリング[, kappuringu] (n) coupling [Add to Longdo]
カップリングシュガー[, kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P) [Add to Longdo]
カップリング曲[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side [Add to Longdo]
カップル[, kappuru] (n) couple; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup \Coup\ (k[=oo]), n. [F., fr.L. colaphus a cuff, Gr.
   ko`lafos.]
   1. A sudden stroke delivered with promptness and force; --
    used also in various ways to convey the idea of an
    unexpected, clever, and successful tactic or stratagem.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A single roll of the wheel at roulette, or a deal at rouge
    et noir. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Among some tribes of North American Indians especially of
    the Great Plains, the act of striking or touching an enemy
    in warfare with the hand or at close quarters, as with a
    short stick, in such a manner as by custom to entitle the
    doer to count the deed an act of bravery; hence, any of
    various other deeds recognized by custom as acts of
    bravery or honor.
 
       While the coup was primarily, and usually, a blow
       with something held in the hand, other acts in
       warfare which involved great danger to him who
       performed them were also reckoned coups by some
       tribes.                --G. B.
                          Grinnell.
 
       Among the Blackfeet the capture of a shield, bow,
       gun, war bonnet, war shirt, or medicine pipe was
       deemed a coup.            --G. B.
                          Grinnell.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Coup de grace} (k[=oo]` de gr[.a]s") [F.], the stroke of
    mercy with which an executioner ends by death the
    sufferings of the condemned; hence, a decisive, finishing
    stroke.
 
   {Coup de main} (k[=oo]` de m[a^]N") [F.] (Mil.), a sudden and
    unexpected movement or attack.
 
   {Coup de soleil} (k[=o]` de s[-o]*l[asl]l or -l[asl]"y') [F.]
    (Med.), a sunstroke. See {Sunstroke}.
 
   {Coup d'['e]tat} (k[=oo]" d[asl]*t[aum]") [F.] (Politics), a
    sudden, decisive exercise of power whereby the existing
    government is subverted without the consent of the people;
    an unexpected measure of state, more or less violent; a
    stroke of policy.
 
   {Coup d'[oe]il} (k[=oo]` d[~e]l"). [F.]
    (a) A single view; a rapid glance of the eye; a
      comprehensive view of a scene; as much as can be seen
      at one view.
    (b) The general effect of a picture.
    (c) (Mil.) The faculty or the act of comprehending at a
      glance the weakness or strength of a military
      position, of a certain arrangement of troops, the most
      advantageous position for a battlefield, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup \Coup\ v. i.
   To make a coup.
 
      Woe to the Sioux if the Northern Cheyennes get a chance
      to coup !                --F.
                          Remington.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coup
   n 1: a sudden and decisive change of government illegally or by
      force [syn: {coup d'etat}, {coup}, {putsch}, {takeover}]
   2: a brilliant and notable success

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coup /ku/ 
  blow; knock

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top