ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrugation

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrugation-, *corrugation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrugation[N] การมีพื้นผิวเป็นลูกฟูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrugation(คอระเก'เชิน) n. การทำให้เป็นลูกฟูก,การทำให้เป็นรอยย่น,ภาวะที่เป็นลูกฟูก,รอยย่น,ร่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
corrugation irrigationcorrugation irrigation, ชลประทานลูกฟูก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrugation (n) kˌɒrəgˈɛɪʃən (k o2 r @ g ei1 sh @ n)
corrugations (n) kˌɒrəgˈɛɪʃənz (k o2 r @ g ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrugation \Cor`ru*ga"tion\ (k?r`r?-g?"sh?n), n. [Cf. F.
   corrugation.]
   The act corrugating; contraction into wrinkles or alternate
   ridges and grooves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrugation
   n 1: a ridge on a corrugated surface
   2: the act of shaping into parallel ridges and grooves

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top