ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coincided

K OW2 AH0 N S AY1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coincided-, *coincided*, coincid, coincide
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
That's why the killings coincided with the beginning of the fall semester.เพราะอย่างนั้นการฆ่าจึงเริ่มพร้อม เทอมหน้าฤดูใบไม้ผลิ Middle Man (2010)
I couldn't help noticing that your last spin on the dance pole coincided with the murder of Frank Stevens.ฉันไม่น่าช่วยให้คุณนึกถึงการหมุนบนเสาครั้งล่าสุดเลยเนอะ ช่างเป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุฆาตกรรม ของแฟรงค์ สตีเวนส์พอดีเลย Penance (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidedThe two accidents coincided with each other.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINCIDED K OW2 AH0 N S AY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincided (v) kˌouɪnsˈaɪdɪd (k ou2 i n s ai1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coincide \Co`in*cide"\, v. i. [imp. & p. p. {Coincided}; p. pr.
   & vb. n. {Coinciding}.] [L. co- + incidere to fall on; in +
   cadere to fall: cf. F. co["i]ncider. See {Chance}, n.]
   1. To occupy the same place in space, as two equal triangles,
    when placed one on the other.
    [1913 Webster]
 
       If the equator and the ecliptic had coincided, it
       would have rendered the annual revoluton of the
       earth useless.            --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur at the same time; to be contemporaneous; as, the
    fall of Granada coincided with the discovery of America.
    [1913 Webster]
 
   3. To correspond exactly; to agree; to concur; as, our aims
    coincide.
    [1913 Webster]
 
       The rules of right jugdment and of good
       ratiocination often coincide with each other.
                          --Watts.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top