ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

case study

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -case study-, *case study*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
case study[N] การศึกษา, Syn. case

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This case study was sent to me by a colleague, Dr Moira McTaggert.ฉันได้รับกรณีศึกษาชิ้นหนึ่งจากด็อกเตอร์ โมเรีย เพื่อนในวิทยาลัย โจนส์ X-Men: The Last Stand (2006)
Did you read the case study on Tang?คุณเคยอ่านกรณีศึกษาของแทงมั้ย (แทง: เครื่องดื่มรสส้ม) The Astronaut Farmer (2006)
Actually part of my treatment plan requires me to read a case study all about a deeply disturbed teenager.ที่จริงแล้ว ส่วนหนึ่งของแผนการรักษาของฉัน ทำให้ฉันต้องอ่านกรณีศึกษา เกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีนิสัยชอบก่อกวน What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
I do wonder, though, how anonymous this patient can stay once I upload the entire case study on the Internet with your photo attached.ฉันล่ะสงสัยจริงๆว่า ผู้ป่วยนิรนามนี่ยังอยู่ได้ยังไง ครั้งนึงฉันอัพโหลดบทความ กรณีศึกษานั่นลงบนอินเทอร์เน็ต แล้วก็แนบรูปถ่ายเธอเข้าไปด้วย What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีศึกษา[N] case study, Example: เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่, Count unit: เรื่อง, กรณี, Thai definition: เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป
การศึกษาเฉพาะกรณี[N] case study, Example: การศึกษาเฉพาะกรณีทำให้ทราบถึงปัญหาของเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (kānseuksā chaphǿ karanī) EN: case study   
กรณีศึกษา[n.] (karanīseuksā) EN: case study   
ศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (seuksā chaphǿ karanī) EN: case study   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーススタディー(P);ケーススタディ[, ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 case study
   n 1: a careful study of some social unit (as a corporation or
      division within a corporation) that attempts to determine
      what factors led to its success or failure
   2: a detailed analysis of a person or group from a social or
     psychological or medical point of view

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top