ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campaign against

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campaign against-, *campaign against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign against[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... but the vampires assassinated my father, because of his campaign against the vampire agenda....แต่แวมไพร์ฆ่าพ่อผม เพราะนโยบายต่อต้านแวมไพร์ Mine (2008)
And you've set the stage for your smear campaign against a stand-up guy.และคุณก็เตรียมสาดโคลนใส่คนดีได้เลย Sí se puede (2008)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)
You have to stop this campaign against me!คุณต้องหยุกการหาเสียงต่อต้านผม! Doubt (2008)
Our ships are in position, and we are ready to begin our campaign against the Geonosians.ยานของเราเข้าประจำที่ และพร้อมที่จะเริ่มต้นเปิดศึกกับพวกจีโอโนเซียนแล้ว Landing at Point Rain (2009)
I need you to give me any information that will assist me in my campaign against the Garuda.ฉันอยากให้นายให้ข้อมูล ที่จะช่วยฉันเอาชนะการูด้า Truth and Consequences (2012)
I mean, think about it-- watching his adoptive mother throw an illegal smear campaign against his birth mother?ฉันหมายถึง ลองคิดดูสิ-- ดูแม่บุญธรรมของเขา ออกแคมเปญป้ายสี แม่ที่ให้กำเนิดเขา Desperate Souls (2012)
But we face challenges from the WHO in their campaign against our counterfeit pharmaceuticals.แต่องค์กรอนามัยโลกกำลังรณรงค์ต่อต้าน... ผลิตภัณฑ์ยาปลอมของเรา Spectre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaign againstStudents took the lead in the campaign against pollution.
campaign againstThe ruling party is running a smear campaign against the opposition.
campaign againstThey are waging a campaign against AIDS.
campaign againstWe started a campaign against smoking.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] campaign against pornography, #36,574 [Add to Longdo]
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top