ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bsch

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bsch-, *bsch*
German-Thai: Longdo Dictionary
bsch(adj) น่ารัก
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| รับ(คน), นำใครกลับบ้าน(โดยหวังจะมีเซ็กส์ด้วย ในภาษาพูดบางครั้ง)
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen
Abschleppseil(n) |das, pl. Abschleppseile| เชือกสำหรับลากรถ , See also: Related: abschleppen
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ , See also: Related: abschleppen
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top