ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botté

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botté-, *botté*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
นกอินทรีเล็ก[n. exp.] (nok insī lek) EN: Booted Eagle   FR: Aigle botté [m] ; Faucon pattu [m]
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
รองเท้าสูง[n. exp.] (røngthāo sūng) FR: botte [f]
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)
เตะ[v.] (te) EN: kick ; punt   FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTEL    B AA1 T AH0 L
BOTTEN    B AA1 T AH0 N
BOTTENFIELD    B AH0 T EH1 N F IY0 L D

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top