ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bergen

B ER1 G AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bergen-, *bergen*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walter bergen was a divorce lawyer,. วอลเตอร์ เบอร์เกนเป็นทนายคดีหย่าร้าง Bargaining (2009)
Yes, walter bergen thought he had heard it allใช่ วอลเตอร์ ได้ยินเรื่องพวกนี้มามาก Bargaining (2009)
A self-employed Bergen County man is behind bars.ตนเองแบร์​​เกน คนเป็นมณฑลหลังลูกกรง. The Iceman (2012)
The bergens didn't know how to sing...พวกเบอร์เก้นไม่รู้จักการร้องเพลง Trolls (2016)
The bergens would gather around the troll tree...เบอร์เก้นแห่มาล้อมต้นไม้โทรลล์ Trolls (2016)
But we'll be a lot safer the further we get from bergen town.แต่เราจะปลอดภัยกว่า ถ้าไปซะจากเมืองเบอร์เก้น Trolls (2016)
She is hereby banished from bergen town forever.มันถูกเนรเทศจากเมืองเบอร์เก้นตลอดกาล! Trolls (2016)
Princess poppy, do the bergens still want to eat us?เจ้าหญิงป๊อบปี้ พวกเบอร์เก้นยังอยากกินเราอยู่มั้ย Trolls (2016)
The bergens are coming!พวกเบอร์เก้นกำลังมา Trolls (2016)
The bergens are coming!พวกเบอร์เก้นกำลังมา Trolls (2016)
The bergens are coming!พวกเบอร์เก้นกำลังมา Trolls (2016)
Come on! We haven't seen a bergen in 20 years.ไม่เอาน่า เราไม่เห็นเบอร์เก้น 20 ปีแล้ว Trolls (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERGEN B ER1 G AH0 N
BERGENDAHL B ER1 G EH0 N D AA0 L
BERGENTHAL B ER1 G AH0 N TH AA2 L
BERGENFIELD B ER1 G AH0 N F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bergen (n) bˈɜːʳgən (b @@1 g @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑尔根[Bēi ěr gēn, ㄅㄟ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Bergen, #146,424 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergente {f} [ornith.]Greater Scaup (Aythya marila) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイデルベルク人[ハイデルベルクじん, haideruberuku jin] (n) Homo heidelbergensis [Add to Longdo]
ヒマラヤ雪の下[ヒマラヤゆきのした;ヒマラヤユキノシタ, himaraya yukinoshita ; himarayayukinoshita] (n) (uk) Bergenia stracheyi (species of bergenia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bergen
   n 1: a port city in southwestern Norway

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bergen /bɛrgən/
  to salvage

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bergen /bɛrɤ°ən/
  1. putaway; stow
  2. putaway; store
  3. conserve; keep; maintain; preserve
  4. keep; save; rescue

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top