ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bereft

B ER0 EH1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bereft-, *bereft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป, ซึ่งสูญเสียไป

English-Thai: Nontri Dictionary
bereft(vt pt และ pp ของ) bereave

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stale pastry is hollow succor to a man who is bereft of ostrich.ขนมแป้งเหม็นหืนนี่เป็นการปลอบใจที่ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะถูกฉกนกกระจอกไปเนอะ The Zarnecki Incursion (2011)
♪ Why spend your leisure Bereft of pleasure. ♪ทำไมท่านมัวใช้เวลาว่างไปกับความสุข Snow White and the Huntsman (2012)
♪ Of hope we were bereftความหวังแสนจะริบหรี่สลัว T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bereftHe was bereft of all hope.
bereftMen who were bereft of reason conducted the war.
bereftShe was bereft of all hope.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEREFT B ER0 EH1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bereft (v) bˈɪrˈɛft (b i1 r e1 f t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bereft \Be*reft"\ (b[-e]*r[e^]ft"),
   imp. & p. p. of {Bereave}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bereave \Be*reave"\ (b[-e]*r[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Bereaved} (b[-e]*r[=e]vd"), {Bereft} (b[-e]*r[e^]ft"); p.
   pr. & vb. n. {Bereaving.}] [OE. bireven, AS. bere['a]fian.
   See {Be-}, and {Reave.}]
   [1913 Webster]
   1. To make destitute; to deprive; to strip; -- with of before
    the person or thing taken away.
    [1913 Webster]
 
       Madam, you have bereft me of all words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bereft of him who taught me how to sing. --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   2. To take away from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All your interest in those territories
       Is utterly bereft you; all is lost.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To take away. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Shall move you to bereave my life.  --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   Note: The imp. and past pple. form bereaved is not used in
      reference to immaterial objects. We say bereaved or
      bereft by death of a relative, bereft of hope and
      strength.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To dispossess; to divest.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bereft
   adj 1: unhappy in love; suffering from unrequited love [syn:
       {bereft}, {lovelorn}, {unbeloved}]
   2: sorrowful through loss or deprivation; "bereft of hope" [syn:
     {bereaved}, {bereft}, {grief-stricken}, {grieving},
     {mourning(a)}, {sorrowing(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top